Nyheter

Bård Iversen i Trønderblikk har mange oppdrag med fornyelse av ventilasjon på boligblokker, med blant annet kanaler som fores ned og gir usynlige rør.
Bård Iversen i Trønderblikk har mange oppdrag med fornyelse av ventilasjon på boligblokker, med blant annet kanaler som fores ned og gir usynlige rør.

Lønnsomt med omfattende ventilasjon

Bård Iversen i Trønderblikk har hatt en sentral rolle i forskningsprosjektet om fornyelse av boligblokker. Her konkluderes det med at den mest omfattende utbygging med ventilasjon kan gi 68 % redusert energibehov.

Publisert

Når borettslag skal oppgraderes er det både lønnsomt og mest miljøvennlig på sikt å investere i omfattende oppgradering av ventilasjonsanlegget. Det viser et prosjekt som Trønderblikk har vært med på.

Trondheim og Omegn Boligbyggerlag (TOBB) har behov for omfattende oppgradering av mange boligblokker og søkte samarbeid med Sintef Byggforsk, Trønderblikk AS og Vintervoll AS fra elektrobransjen.

– For oss som jobber med ventilasjon til daglig har dette prosjektet vært spennende å delta på, sier Bård Iversen i Trønderblikk.

Både han og andre sliter med å dokumentere hva som er effekten og lønnsomheten med å oppgradere bygg med isolering, ventilasjon og andre tiltak. Nå kan rapporten konkludere med at det er lønnsomt både å isolere, skifte vinduer og få en omfattende fornyelse av ventilasjonsanlegget.

Ved Vestlia borettslag i Trondheim har Trønderblikk og andre entreprenører gjort omfattende fornyelser, og resultatet herfra med beregninger viser at det er mulig å gjennomføre en nZEB-oppgradering (nearly zero energy buildings) med et positivt klimaregnskap.

Sparer 68 %

Energibesparelsen gir en større klimagevinst enn klimafotsporet av oppgraderingen. Samtidig viser rapporten at det er behov for nye beslutningsverktøy for et borettslag skal kunne ta beslutninger om energioppgradering i tråd med det grønne skiftet.

Konkrete tall aviser at en enkel oppgradering med isolering, skifte av vinduer og enkle tiltak med ventilasjon vil gi 29 prosent redusert energibehov. For omfattende oppgradering til nZEB-nivå vil det gi 68 % redusert energiforbruk.

Samtidig viser beregninger at klimafotsporene av nZEB-oppgradering er spart inn i løpet av 13,5 år.

Bård Iversen har konkludert med at omfattende utbygging med balansert ventilasjon er det som bør bli standarden når det først skal gjøres fornyelser av boligblokker.

Barriere

En viktig barriere er at mange ikke ønsker å installere balansert ventilasjon. Beboerne tror at kanalene blir montert på en måte som ikke blir fint, mange tror det blir for varmt på soverommet og at anlegget vil føre til støy. Mange betviler også at det er lønnsomt på sikt. Manglende kunnskap om erfaringer, kombinert med motforestillinger og myter, gjør at informasjons- og motivasjonsjobben blir lang og tung hver gang TOBB skal starte planlegging av rehabilitering for et nytt borettslag, konkluderes det med i rapporten.

Derfor ønskes det konkrete verktøy som kan brukes når borettslag skal gjøre vurderinger om oppussing og fornyelse.

Nedforing

– Som regel oppgraderes borettslag når det er behov for vedlikehold og forbedring av boligkvalitetene. Energisparing kommer med på kjøpet når kunnskap, holdninger og muligheter for å velge gode løsninger er til stede, heter det i rapporten.

Fare for synlige kanaler og utfordringer med å få plassert ventilasjon er løst med nedforing av tak i gang, eller en enkel kanal i ene siden som samtidig får montert downlights som gir en positiv lyseffekt for beboerne.

Bård Iversen mener det er avgjørende å komme tidlig inn i prosessen for å få til en smidig periode med byggearbeid. I tillegg er det viktig å delta på sameiemøter og være i kontakt med beboerne. Da er det lettere å få forståelse for nytten av oppgraderingen.

Det ble søkt om midler til mer forskning, men de fikk avslag på søknaden. Det er fortsatt et ønske om videreføring av prosjektet for å utvikle mer kunnskap om løsninger for ambisiøs oppgradering av borettslag som er kostnadseffektive.

Kristian Stenerud Skeie fra SINTEF har vært med å forske på blant annet boligventilasjon for boligblokker.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Kristian Stenerud Skeie fra SINTEF har vært med å forske på blant annet boligventilasjon for boligblokker.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Powered by Labrador CMS