I september ble Trønderblikk Inneklima AS startet som datterselskap til Trønderblikk AS. Målet er å få mer aktivitet på ventilasjonssiden.

– Vi har nå en ordrereserve på 250 boliger pluss andre prosjekter som er på gang, sier daglig leder Raymond Wærdahl.

Trønderblikk har hatt mange jobber med montering innen ventilasjon gjennom årene, men ønsker nå i større grad å ta hele jobben i eget selskap. I tillegg satser de også på service på ventilasjonsmarkedet framover.

Derfor er det planer om å overføre tre personer fra moderfirmaet til Trønderblikk Inneklima som skal jobbe spesielt med service. Fortsatt skal Trønderblikk stå for monteringen av ventilasjon ute på byggeplassen.

– Fram til nå er det jeg som har jobbet med kontrakter, prosjektering og forberedelser av oppdrag. Men etter hvert vil vi vokse, sier Wærdahl.

Mange boligprosjekter

Han ser optimistisk på fremtidig marked. De har allerede overtatt kontrakter etter konkurs i ventilasjonsbransjen og har i tillegg fått mange andre leveranser. Det har vært en del endringer i ventilasjonsmarkedet i Trondheim, og det nye firmaet ser store muligheter innenfor boliger og mindre industriprosjekter fremover.

– Foruten Trondheim er det god aktivitet på Fosen og andre steder i regionen også. Det er også et voksende marked innen rehabilitering, sier Wærdahl.

Han ser at det dukker opp stadig nye ønsker om ventilasjonsløsninger både for bolig og andre områder, og da gjelder det å stille med fagkompetanse og gode løsninger.

Ser lyst ut

– Vi har ikke tenkt å konkurrere med de store innen ventilasjon med kontrakter på de største byggene. Moderselskapet vil fortsatt ta på seg jobber med montering, samtidig som vi kommer til å vokse med egne prosjekter.

Wærdahl viser til veldig mye boligbygging i Trondheim for tiden. Det gjelder både nye større boligprosjekter og fortetting i eksisterende bebyggelse. Det er også høy aktivitet innenfor rehabilitering av boligblokker.

– I tiden fremover ser det lyst ut. Nå gjelder det å tjene penger på prosjektene, påpeker daglig leder for det nystartede firmaet.