Torunn Garder skulle oppgradere sin enebolig fra 1971 og fant et firma som hadde både sentral godkjenning fra DiBK og var registrert med to mesterbrev.

Kun ett av ni ulike oppdrag ble utført tilstredsstillende, sier kvinnen til Hus&Bolig.

Problemet var at ingen av mesterne som var registrert var i boligen, den ene av dem en blikkenslager fra Oslo.

Bedriften hadde annonsert i lokalavisen og med henvisning til det som så ut til å være seriøs bedrift, sa Garder ja til at de skulle få oppdraget.

Men etterpå er det problemer med at arbeidet tok tid. Installasjon av en vedovn førte til at det ble røykskader i stua og umulig å få skikkelig fyr.

Tett loft

Loftet som før var ventilert var nå tett og førte til kondens i taket. Maling var dårlig utført og takrenner som ble byttet, lekker.

Til slutt måtte hun høre med andre firmaer, men de vegret seg mot å påta seg arbeid etter det som har vært gjort.

Entreprenøren som først tok på seg jobben har registrert to mestere, den ene en blikkenslager i Oslo, den andre en bygg- og tømrermester i Drammen. Men ingen av dem var på bygget.

Forliksrådet

– Hvordan skal forbrukerne kunne orientere seg i denne jungelen når institusjoner som DiBK og mesterbrevordningen er ordninger som viser seg å være lite eller ingenting verdt for forbruker, sier Garder til Hus &Bolig.

Saken gikk til Forliksrådet med krav om å få 150 000 kroner i erstatning fra firmaet.

Steinar Andersen i DiBK sier at de kan trekke tilbake en godkjenning dersom det viser seg at kravene ikke oppfylles.