Nylig annonserte bedriften i Harstad at de ville selge maskiner og utstyr knyttet til sitt blikkenslagerverksted. Knekke, saks og annet utstyr trengs ikke lenger når St-Klimateknikk AS nå legger ned alt av utvendig blikkenslagerarbeider.

– Vi har gjennom flere år trappet ned på utvendig arbeid, men valgte når vi skulle flytte inn i nye lokaler å slutte helt med utvendig blikkenslagerarbeid.

Det er vanskelig å få tak i ungdom som vil satse på blikkenslageryrket. Når samtidig KEM-linjer trues av nedleggelse som følge av få elever, og at rørleggerne skilles ut ser vi at tilgang på lærlinger til vårt fag, vil det bli stadig vanskeligere, sier daglig leder Viggo Svanstrøm.

Han ser mørkt på fremtiden for blikkenslagerfaget i nord. Mens det er tilgang på elever og lærlinger i sentrale deler av landet, sliter distriktene med å rekruttere nye til faget. Derfor tar bedriften et strategisk valg.

– Jeg er sterkt bekymret for utviklingen for det tradisjonelle blikkenslagerfaget når det er så vanskelig med rekruttering. Her i regionen er det stort sett snakk om å hente fagfolk fra hverandre, og det er ingen fremtid i, påpeker Viggo Svanstrøm.

Rendyrke med ventilasjon

Nå tar han og bedriften konsekvensen av dette og retter seg bare inn mot ventilasjonsmarkedet.

– Vi har lyst å rendyrke arbeid med ventilasjon, hvor det er mye å gjøre her i nord. Målet er å vokse i dette området, sier Svanstrøm.

Han satser på å levere ventilasjonsanlegg med gode samarbeidspartnere som sørger for prosjektering.

7 ansatte flytter nå inn i nye lokaler i Harstad.