Stadig flere offentlige utbyggere kommer med krav om bruk av lærlinger og fagfolk ved kontraktsinngåelser. Dette er noe som BNL bør forsterkes fremover.

– Det er et stort behov for fagarbeidere og lærlinger i næringen. BNL mener at kravet må opprettholdes, og vi støtter forslaget om å utarbeide felles kjøreregler slik at bestemmelsen blir mest mulig effektiv, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL i en pressemelding.

Han støtter NHOs forslag om LilleDoffin som skal ære en enkel kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner kroner. Dette skal bidra til økt markedstilgang for disse bedriftene.

– Det offentlige står for 40 prosent av oppdragene for byggenæringen. Den økte terskelverdien bidro til at mange små og mellomstore bedrifter – som er fundamentet for å skaffe nok fagarbeidere og lærlinger – mistet oppdrag, sier Sandnes.

Regjeringen skal foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og de utfordringene disse kontraktene medfører.

– Dette arbeidet haster. Vi ser at kontraktene har blitt så store at flere bedrifter velger å la være å delta i konkurransene da den økonomiske risikoen blir for stor, sier Sandnes videre.

BNL er tilfreds med at det understrekes viktigheten av å bruke balanserte standardkontrakter uten unødvendige og urimelige avvik, samt å opprettholde tvisteløsningsmekanismen i standardkontraktene.

BNL er i tillegg positive til at regjeringen ønsker å bruke offentlige anskaffelser til også å løse store samfunnsutfordringer. Blant annet skal arbeidet med klima og miljøvennlige anskaffelser forsterkes.