Det er mangel på blikkenslagere landet over, og det står ikke søkere i kø.

Derfor blir langvarig satsing for å bidra til å utdanne flere blikkenslagere enda viktigere for Lie Blikk AS i Sandnes. Nå intensiveres arbeidet med å få unge til å få interesse for faget, og oppmerksomheten som byggebransjen har fått de siste par årene har hjulpet.

– Vi merker at det har blitt større interesse for yrkesfag generelt, og da blir det viktig for oss å vise mulighetene for vårt fag, sier Thomas Paulsen. Han er foruten prosjektleder i Lie Blikk også ansvarlig for lærlingene og oppgaven med å informere elever om mulighetene.

Denne uken begynte en ny lærling, og bedriften har aldri hatt så mange elever på besøk for å se på mulighetene innenfor faget som nå.

– Når jeg viser elevene store maskiner og moderne utstyr vi har og forteller hvordan vi bidrar til å bygge både tak og fasader, blir mange nysgjerrige, sier Paulsen.

Fast opplegg

Han og bedriften har lenge hatt et opplegg hvor de inviterer elever på Vg1 og Vg2 til å komme og se hvordan en blikkenslager jobber. Ansatte fra bedriften drar også ut på skoler jevnlig. Nå er dette arbeidet intensivert for å rekruttere enda flere.

– Vi klarer ikke å skaffe nok fagfolk til å dekke behovet med bare å utlyse stillinger som blikkenslagere. I utlysningen vi hadde nylig var det flere søkere, men det er vanskelig å finne noen med kompetanse som kan gå rett inn i arbeid. Derfor må vi bidra til å utdanne flere unge innen faget selv.

Thomas Paulsen har en fast rutine når elever inviteres inn, og da krever det ikke så mye ekstraarbeid. Elevene får alltid først spørsmålet om hva de tror en blikkenslager gjør, og da kommer det to svar:

– De vet at blikkenslagere jobber med takrenner og de monterer ventilasjon. Så mye mer vet de ikke. Da blir det vår oppgave å vise hvor allsidig vi er, og det vekker straks mer interesse når vi forteller om store fasader på bygg, tak og interiør-oppgaver vi løser, sier Paulsen.

Utdanningsdag

Rogaland fylkeskommune berømmer bedrifter som er synlige overfor elever, og sier de må gjøre seg selv mer attraktive for å tiltrekke seg kompetanse. Dette ønsker Lie Blikk å bidra til ved å invitere elever inn for å gi et innblikk i hvor kreative og løsningorienterte blikkenslagere jobber.

Også i ungdomsskolen er bedriften til tider synlig, hvor de deltar på utdanningsdag for 9.-10. klasse.

– Dette kan også ha en liten effekt, men det er mest å hente i videregående skole hvor vi prøver å få interesse fra de som allerede har valgt bygg- og anleggsteknikk, sier Thomas Paulsen.

Lie Blikk jobber nå for fullt med å få en mer detaljert plan for hvordan de skal løse alle oppgaver med kjempekontrakten de fikk med å bygge fasader på det nye sykehuset i Stavanger. Mange detaljer er ennå uklare, og det tar tid før de vet hva som skal gjøres i samarbeid med flere andre aktører som er med på kontrakten.