Siden bedriften JM Føre AS ble aksjeselskap i 2008, har det vært en jevn vekst både innenfor ventilasjon og utvendig blikk. I fjor ble de Gasselle-bedrift.

I år passerer de 15 millioner kroner i omsetning, og ligger nå på en driftsmargin på 12 prosent.

– Bevisst satsing på å rekruttere lærlinger og å ha mange ansatte med svennebrev og bred kompetanse, er nøkkelen til å lykkes, sier daglig leder André Føre til Blikkenslagere.no.

Vil vokse kontrollert

Det siste året har de hatt økt fokus på ventilasjon, og det gitt enda større aktivitet for de 16 ansatte.

– Vi har hatt et travelt år slik at vi måtte ansette to til på ventilasjon i høst. Likevel er det fullt kjør og veldig mye å gjøre. Vi kunne hatt noen ansatte til, men det må gjøres gradvis. Derfor har vi både sagt nei til forespørsler, og latt være å regne på enkelte prosjekt i år, sier Føre.

Kvalitetsarbeid fra kompetente ansatte er avgjørende for å lykkes.

Kvalitetsarbeid fra kompetente ansatte er avgjørende for å lykkes.

Han har ikke noe mål om å vokse uhemmet, og mener at det vil være fornuftig å finne sin størrelse med en omsetning på 15-20 millioner kroner fremover. Bedriften jobber nå med prosjekter som ny brannstasjon, boligblokk, hotell, industribygg og private boliger. Fokus på lønnsomhet gjør at JM Føre ikke vil vokse uhemmet selv med stor byggeaktivitet i regionen.

Tjener på ventilasjon

Også innenfor ventilasjon greier bedriften å tjene penger, mye takket være egne entrepriser. De har lite av montering for andre entreprenører. I stedet prosjekterer de selv mindre anlegg, og leier inn prosjektering der det er behov.

– Ansatte kan jobbe både med utvendig blikk og ventilasjon etter årstider og behov. Variert kunnskap der de ansatte kan jobbe på et bredt felt bidrar til at vi lykkes bra, sier Føre som også har ansatte med spesialkompetanse på taktekking.

Føler eierskap

Å satse på egne ansatte bidrar til at det blir mer eierskap til bedriften og prosjektene. Derfor leier de ikke inn kapasitet slik en del andre baserer seg på.

Nå har bedriften to lærlinger som etter hvert skal bidra til enda flere med svennebrev. Med vanskelig tilgang på vanlig blikkenslagerelever, rekrutteres mange som har startet en annen utdanningsvei og får tilbud som blikkenslager på opplæring.

– Som regel blir våre lærlinger i bedriften i over 20 år. Vi står for mye av opplæringen i bedriften selv, men i nært samarbeid med Opplæringskontoret i Narvik, påpeker André Føre.

Pipe med glassert takstein på enebolig.

Pipe med glassert takstein på enebolig.

JM Føre AS har også jevnlig kobberjobber som denne på Narvik rådhus.

JM Føre AS har også jevnlig kobberjobber som denne på Narvik rådhus.