I fjor ble det utbetalt 165 millioner kroner til 8123 ulike energi- og klimatiltak i norske boliger gjennom tilskuddet fra Enova. Samtidig var det 539 solcelleanlegg på boliger, noe som viser at markedet er i ferd med å løsne.

– Det er avgjørende for vår bransje å være med når markedet virkelig tar av. Installasjon av solceller vil påvirke hele bygget, både tak, fasade og ventilasjon. Derfor må vi følge med og være klar til å ta på oss slike jobber, sier VBL-leder Bent Sæthre til Blikkenslagere.no.

Han har snakket om mulighetene for solceller i ti år, men først nå begynner dette å bli et alternativ i Norge.

– Fortsatt er effekten på mange system for dårlig, men når dette virkelig løsner vil dette påvirke byggebransjen i betydelig grad, mener Sæthre.

Han ser på verdien av at ventilasjons- og blikkenslagerbransjen holder på hele faget, og ser at solceller vil påvirke dette i positiv retning. Fagene vil smelte sammen, og da må bransjen følge med.

Tak og fasadeutvalget i VBL har jobbet med dette. Svein Hanssen og Pål Sagen fra styret i VBL var på Nordbygg-messen og så på hva produsenter har å tilby. Nå ser stadig flere mot dette markedet som er forventet å eksplodere i årene som kommer.

Kraftig vekst

Tallene fra Enova understøtter det mange snakker om, at solceller vil komme for fullt både på store bygg og privatboliger.

– Vi så en dobling allerede mellom 2015 og 2016, men det vi ser nå er mer enn en tredobling. Av de 765 solcelleanleggene vi har støttet de siste tre årene ble hele 539 støttet i fjor, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Selv om tallene i seg selv ikke er så høye, er Enova imponert over den kraftige veksten.

– Dette markedet var nærmest ikke-eksisterende da vi i 2015 begynte å støtte solceller, og har etablert seg i løpet av kort tid. Prisnedgang kombinert med profesjonelle og innovative leverandører, samt miljøengasjerte boligeiere som er nysgjerrig på ny teknologi skal ha mye æren for den kraftige veksten, sier Barnwell.

Flest i Akershus

Akershus er det store solcellefylket. Ett av fem anlegg som ble installert kom i dette fylket. Bærum var den kommunen som stod for en tredjedel av installasjonene i fylket.

– Forklaringen på hvorfor noen områder skiller seg ut, er nok både demografiske forhold og hvordan det lokale leverandørmarkedet er. Kanskje ser vi også en «naboeffekt»? Vi vet at det har stor betydning for forbrukernes valg hva venner og bekjente gjør.

I Nord-Norge er det ikke så langt vært støtte til solceller på hus.

Også andre miljøtiltak har fått støtte fra Enova totalt var det en økning på 26 prosent.

Støtte til balansert ventilasjon økte med 21 prosent i fjor. Til sammen var det 1139 tiltak med til sammen 16,2 millioner kroner i støtte fra Enova.

Oppgradering av hele bygningskroppen når det likevel skal pusses opp utvendig utgjorde 38 millioner kroner til 334 ulike oppgraderinger. Det er nær dobling fra året før.

Mest populært tiltak med Enova-støtte i fjor var varmepumper. Her ble det gitt støtte til 1475 varmepumper og totalt 20 millioner kroner.