Deltakerne på samlingen fikk førstehåndskunnskap om mange av produktene, samt et innsyn i hva det jobbes med innenfor videre produktutvikling hos Flexit.

Nordic – En helt ny serie med aggregater

Flexit jobber med en rekke PU-prosjekter der nye aggregater skal erstatte gamle. S4 er det første aggregatet i Nordic-serien som blir lansert senere i år, og vil erstatte dagens UNI3-aggregat. Samtlige Nordic-aggregater vil være forbedret på SFP, virkningsgrad og lyd. Og i tillegg vil alle aggregatene kunne styres med den nye automatikken som Flexit lanserer samtidig, Flexit GO.

EcoNordic inneklimasentral

Ny er også EcoNordic som er en inneklimasentral med integrert løsning for varme, varmtvann og ventilasjon i en og samme enhet. Her lanseres to produktvarianter det neste året. Varmepumpedelen baserer seg på Co2 som kjølemedium, som igjen gir fordeler som høy varmtvannstemperatur, hurtig produksjon av tappevann og produksjon også ved lave utetemperaturer.
EcoNordic ble vist frem på Proffpartner-samlingen. Her var det stor interesse rundt det nye produktet som etter Flexit-samlingen ble fraktet videre til deres stand på Bygg Reis Deg der resten av verden fikk se nyvinningen.

Ny automatikk med Flexit GO

Nye og innovative produkter krever også ny og moderne automatikk. Flexit har utviklet Flexit GO som er en helt ny styring til både EcoNordic og Nordic-serien. Med denne kan man styre bruken og innstillinger på aggregatet via en applikasjon på telefon eller nettbrett.

Ventilasjon i enkeltrom

En annen nyhet som Flexit lanserte tidligere i år, er romventilatorer. Produktene retter seg hovedsakelig mot ROT-markedet og til bruk i for eksempel stuer, bad og garasje. Løsningen gir balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Også dette produktet kan man styre og gjøre personlige innstillinger via en applikasjon på telefon og nettbrett.