Det sier Knut Ivar Hov i Mathiassen Ventilasjon-Blikkenslager AS på Finnsnes. Nå begynner bedriften å kjenne konsekvensene av krigen i Ukraina og det internasjonale samfunnets sanksjoner.

Permittere?

– Leverandørene kan ikke lenger skaffe komponenter til ventilasjonsanlegg. Før krigen hadde vi fra fire til seks ukers leveringstid på et aggregat til næringsbygg. Så kom krigen og vi fikk etter hvert aggregater som manglet en eller flere komponenter. Dermed fikk vi selvsagt store problemer med å ferdigstille mange prosjekter. Nå er situasjonen enda mye verre; nå får vi ikke aggregater i det hele tatt, sier Knut Ivar Hov til Blikkenslagere.no.

– Hva blir neste fase, tror du?
– Dette bidrar til at brukstillatelse for bygg ikke blir gitt og på sikt vil det helt sikkert kunne resultere i at vi, og sikkert mange andre, må permittere folk, sier Hov. Han mener situasjonen er en god illustrasjon på hvor sårbart systemet er:

– En produsent av aggregater er avhengig av komponenter som er produsert i andre land. Produsentene som har kontroll på hele næringskjeden har nok fortsatt kontroll, og så vidt jeg har oppfattet det så har salget hos dem eksplodert. Det betyr vel kanskje at også de vil få problemer etter hvert, sier Hov.

– Når regner du med at dere eventuelt må gå til permitteringer?
– Jeg håper vi slipper det. Vi driver også verksted og en god del utvendige arbeider. Hadde vi bare drevet med ventilasjon hadde vi sikkert måttet gå til permitteringer utpå høsten en gang, men vi har heldigvis flere bein å stå på, sier Hov som likevel opplever store utfordringer i situasjonen.

– Ja, vi holder på med en stor skole i Sørreisa og ett ganske stort sykehjem. Her får vi store problemer etter hvert. Byggene skal tas i bruk, men det skjer ikke så lenge ventilasjonsanlegget ikke er komplett.

Lageret hos Mathiassen Ventilasjon-Blikkenslager på Finnsnes er vanligvis velfylt og tar høyde for krevende logistikk til Nord-Norge. Nå har de store utfordringer med å skaffe aggregater og komponenter. Fra venstre Stig Mathiassen, Knut Ivar Hov og Stein Hansen.

Lageret hos Mathiassen Ventilasjon-Blikkenslager på Finnsnes er vanligvis velfylt og tar høyde for krevende logistikk til Nord-Norge. Nå har de store utfordringer med å skaffe aggregater og komponenter. Fra venstre Stig Mathiassen, Knut Ivar Hov og Stein Hansen.

Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media

Kundene må lide

Hov viser til at i Nord-Norge er de fleste blikkenslagerbedriftene små og derfor er det få som er spesialister på ventilasjon og bare det.

– I denne situasjonen er det en fordel å ha flere bein å stå på, sier Hov.

– Men noe må skje fremover?
– Selvfølgelig er det beste som kan skje at krigen stopper. De problemene og utfordringene vi har er bare bagateller i forhold til hvordan det er i Ukraina. Men fortsetter dette må leverandørene se på alternative løsninger, og det er vel neppe gjort i en håndvending!

Det gir en ny pris-spiral?
– Dette vil sannsynligvis også gi øke kostnader, ja. Og det i en situasjon der byggebransjen allerede har hatt kraftige prisøkninger på materialer. Dette blir en pris-spiral som kundene til syvende og sist må lide for, sier Knut Ivar Hov i Mathiassen Ventilasjon-Blikkenslager.