Salgssjef i Alunor Metall AS, Morten Askildt, kan fortelle om en stor økning i antall forespørsler fra både entreprenører og arkitekter på grunn av den økte bevisstheten rundt miljø i byggeprosjekter.

Mange utbyggere, særlig innen offentlig sektor, stiller i dag strenge miljøkrav til blikkenslagere og andre entreprenører. Siden dette er relativt nytt, føler imidlertid mange entreprenører at de har for lite kompetanse og derfor trenger hjelp.

– Både blikkenslagere og arkitekter bør kontakte oss og andre leverandører for å skaffe seg nødvendig informasjon. Vi har den informasjon som er nødvendig for å velge mellom ulike produkter og for å dokumentere arbeidet i etterkant, sier Askildt, og nevner miljøsertifikater, graden av miljøvennlighet og gjenvinningsgrad som eksempler på hva leverandører kan bidra med av informasjon.

— Strenge miljøkrav kan være utslagsgivende for at én produsent vrakes til fordel for en annen, legger han til.

Totalregnskap

Eksempelvis kan det være stor forskjell på produsenter av resirkulert aluminium. Mens Norsk Hydro i Norge bruker opptil 90 prosent gjenvunnet materiale i produksjonen, bruker mange tyske selskaper kun 40-50 prosent.

For at entreprenører skal kunne ta på seg anbud med høye miljøkrav, er det viktig at de har nær kontakt med leverandørene, poengterer Askildt.

– I prosjekter med miljøfokus er det viktig å bruke Breeam-sertifisering for å få et totalregnskap, sier Askildt.

Utbyggingen av det nye sykehuset i Stavanger, SUS2023, er et eksempel på et offentlig byggeprosjekt som det stilles strenge miljøkrav til. I SUS2023 stilles det blant annet krav til materialbruk og energisparing. Og disse kravene må alle entreprenørene som har fått kontrakt her, forholde seg til.

– Et nært samarbeid mellom utbygger, arkitekt, entreprenører og leverandører er viktig i prosjekter som SUS2023, mener Askildt.

Skal være stolte

Det er ikke valgt fasadekledning for det nye sykehuset ennå, men dette valget vil bli tatt i nærmeste fremtid. Når det gjelder materialer skal det tas hensyn til LCC, det skal føres klimagassregnskap og emisjonsfrie materialer skal benyttes der det er mulig.

– Entreprenørene oppfordres til å gjøre miljøbevisste valg i sin gjennomføring av prosjektet, slik at alle som bidrar kan være stolte av byggeplassen og prosjektet i ettertid, sier prosjektleder for SUS2023, Therese Sæland Øvernes, til blikkenslagere.no.

Hun forteller at sykehusprosjektets miljøprogram baserer seg på Grønt sykehus, Prosjektrapport II (2012) og dennes miljøambisjoner for klimagassutslipp, energi, materialforbruk, rive- og byggeavfall, transport og logistikk, innemiljø, utslipp og forurensning.

– For å sikre at sykehuset bygges i tråd med kravene til passivhus, er det viktig at entreprenører og byggeleder følger opp i gjennomføringen på byggeplassen. De må også utføre tetthetsprøver og sjekke kuldebroer (U-verdier), sier hun.

Bruker Breeam

I SUS2023 brukes Breeam-metodikken som et verktøy for å sikre en miljøvennlig utbygging. Breeam-metoden innebærer at man også må fokusere på miljø i byggefasen, og det er satt krav til bruk av «Rent tørt bygg»-filosofien i hele byggeperioden. Det er også lagt planer om å måle, registrere og rapportere energiforbruk, vannforbruk og transportdata fra alle prosesser på byggeplassen gjennom hele prosjektet.

For å unngå at leveranser kommer i halvtomme biler, må entreprenørene koordinere leveransene slik at de leverer en samlet ukesleveranse. Dette er i tråd med LEAN-filosofien, som blant annet legger vekt på «Just in time»-leveranser. Bygget er ellers prosjektert for å tilfredsstille kravene til Passivhus med energikarakter A, samt oppnåelse av grønt oppvarmingsmerke.

Automasjon

For å oppfylle målene til energisparing har man blant annet planlagt et meget kompakt bygg med gode sol-og dagslysforhold. Det er også tatt hensyn til vindusstørrelser- og plassering.

Sykehusbygget skal ha et selvstendig byggautomatiseringsanlegg for styring, regulering og overvåkning av driftstekniske forhold. Anlegget skal være basert på åpne standarder når det gjelder programvarer og kommunikasjon. Det vil også bli koblet et standard luftbehandlingsanlegg med integrert automatikk til byggautomatiseringsanlegget.

Entreprenørene må utarbeide detaljerte planer for systematisk testing og ferdigstilling i byggeperioden.