154 millioner kroner skal brukes på 3600 kvadratmeter nytt skolebygg i Stokmarknes.

Bygget i massivtre bidrar til lavere Co2-avtrykk. Utvendig kledning får overflatebrent treverk som er vedlikeholdsfritt.

Målet er et fremtidsrettet skolebygg med vekt på miljøet, energiforbruk og tekniske løsninger.

80 prosent av energien i ventilasjonsluften gjenvinnes. 600 kvadratmeter takflate med solcellepanel skal kunne produsere inntil 50 000 kWh årlig. I deler av året er det mer enn man bruker av elektrisk kraft i bygget, skriver Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

Det settes krav til entreprenørene om at bygget skal være en arena for læring. derfor er Nilsen Haukland AS blitt engasjert, fordi de har policy om at de skal ha minst 10 % lærlinger i driften.

I tillegg vil de bidra til at byggingen kan brukes i elevenes hverdag til å lære. Prosjektet skal stå ferdig til skolestart 2019.