Stadig flere snakker om og velger behovsstyrt ventilasjon som har kommet i vinden. Men mange skiller ikke et moderne system fra et gammelt. Den feilen koster flesk, mener GK-direktøren.

Han er til stedet når VVS-dagene åpner onsdag og vil dele kunnskapen som gjør at feil valg blir dyrt.

Hammer peker på at ventilasjon i lang tid har vært styrt etter behov. Kongstanken i ventilasjonssystemer er at ventiler og spjeld sluser luften til de som trenger den, og sparer luften der ikke nyttiggjøres, altså behovsstyres.

– Alle forstår at det ligger god økonomi og bedre forvaltning av ressurser i dette. Mange forstår også at all ventilasjon har vifter som gir luften fart, og spjeld som bremser luften. De fleste moderne anlegg regulerer viftehastighetene, og da også strømforbruket fra viftene, i forhold til om bygget trenger mye luft eller lite luft. Full fart på viften, for bare å treffe full stopp i spjeldene, er jo ressurssløsing, skriver Hammer i itbaktuelt.no.

Under VVS-dagene vil han holde kurs og foredrag hvor han forteller at det selges 30 år gamle løsninger som nyheter.

Sliter spjeld

– En gang på 90-tallet ble det vanlig å regulere ventilasjonsviften etter trykket i ventilasjonskanalen. Viftens jobb ble å holde et gitt konstant overtrykk i kanalen. I denne løsningen sparer viften mye energi ved å justere luftmengden, men systemet har fremdeles en situasjon med unødvendig høy fart på vifte og unødvendig mye brems i spjeldene. Likevel er dette er løsningen vi ser i mange tilbud i dag, skriver Hammer.

Han mener denne løsningen er hundretusener unna optimal drift og peker på at i et kontorbygg på 15 000 kvadratmeter må man ut med over 100 000 kroner ekstra bare i unyttig viftestrøm, hvert eneste år.

Videre slites VAV-spjeldene ekstra hardt. Resultatet blir kort levetid og utskiftingskostnader som skyter i været, blir det påpekt.

Bremser luften

Hammer mener at optimal drift får man først når anlegget styres etter «største spjeldstilling»,  som er situasjonen hvor spjeldene bremser luften minst mulig, og som naturligvis også krever minst mulig fart på viften, og derav lavest mulig energiforbruk.

Hammer antyder at differansen mellom optimal løsning og 90-talls løsningen med konstant trykksettpunkt, er fort omkring 10 kWh/kvm i året.

At Statsbygg går foran med å være de første med totaltekniske entrepriser mener Hammer vil øke oppmerksomheten om anleggene og føre til at driften av bygget blir bedre.

Statsbygg gikk ut med et innkjøp av egen totalentreprise for byggautomasjon, og Hammer tror det vil kunne sikre anlegg av ønsket høy kvalitet.

Meny av kunnskap

Nå inviterer GK og Hammer til kurs og kunnskapsdeling, og på standen deres vil tema bli tatt opp sammen med andre relevante problemstillinger for bransjen.

GK tilbyr en «on-demand» foredragsserie i form av korte en-slides foredrag hvor besøkende kan sette sammen en egen meny av kunnskap.

Besøkende kan velge og vrake i GKs små fag-tapas servert av GKs fagdirektør for ventilasjon, professor Mads Mysen, og fagdirektør for byggautomasjon Roar Johansen.

– På standen kan du også oppleve GKs helhetlige digitale løsning integrert i et kontormiljø. GK vil i tillegg ha en egen stand for rekruttering, skriver Axel Stuen Hammer.