Den nye tolkningen som DiBK kom med 1. oktober er med å fjerne kravet om at bedrifter som har faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må ha egne ansatte med relevante fagbrev, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende.

Svekkelse

Dette innebærer at enkeltmannsforetak kan få sentral godkjenning for å bygge sykehus om de har relevant erfaring. Dette er verken samfunnet eller næringen tjent med, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL i en pressemelding.

Egne ansatte

– Det viktigste for en seriøs bransje er å ha bedrifter med egne ansatte og lærlinger. Konsekvensen av DiBKs tolkning vil svekke regjeringens tidligere signaler om viktigheten av kompetanse hos de foretak som utfører bygningsarbeider, men også dens eget arbeid mot arbeidslivskriminaliteten, sier
Jon Sandnes.