I løpet av åtte år har frafallet falt med en fjerdedel. Det nærmer seg at «bare» hver femte skoleelev og lærling på bygg- og anleggsfag hopper av underveis.

To av tre fullfører

Frafallet har vært stort lenge. For noen år siden begynte Statistisk sentralbyrå å føre detaljert statistikk. Det startet med dem som begynte på videregående skole i 2006. Seks år senere hadde 58,7 prosent av dem fullført og satt med enten svennebrev, fagbrev eller studiekompetanse. 5,3 prosent var ennå ikke ferdige med å utdanne seg. 6,9 prosent hadde strøket – mens 29,2 prosent hadde sluttet underveis.

Siden har utviklingen stort sett gått i riktig retning. De siste SSB-tallene kommer fra 2019 og dreier seg om dem som begynte på videregående seks år tidligere, i 2013.

Av dem hadde hele 66,6 prosent fullført. 5,9 prosent utdannet seg ennå, 5,1 prosent hadde strøket, mens 22,4 prosent hadde sluttet.

Langt færre stryker

Et nytt innslag i tallene er elevene som ikke satser på svennebrev, men som går ut av skolen med grunnkompetanse i stedet. Det vil si at de får et praksisbrev eller blir lærekandidater. Ordningen har vært med i statistikken de siste fire årene, og i 2019 var det 4,9 prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk som hadde endt med grunnkompetanse.

I tillegg, altså, er det færre som stryker. Fra en topp på 358 lærlinger som gikk opp til prøve og strøk, var antallet i 2019 nede i 200.

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen er ansvarlig for gjennomføringstallene i Statistisk sentralbyrå. Hun tror at oppmerksomheten rundt det å få flere til å fullføre, kan ha hjulpet:

– Vi ser en gradvis økning, og det er jo positivt. Det er vanskelig å si hva som kan ha hatt direkte betydning, men vi vet at det har vært fokus på å få fullføringsgraden opp, peker hun på.

Nye tiltak i vår

Også for andre utdanningsprogram er det flere enn noen gang som fullfører. – Mange skoler gjør en god jobb, men vi har fortsatt en vei å gå. Regjeringens mål er at minst ni av ti skal fullføre, understreket kunnskapsminister Guri Melby (V) da hun la frem de samlede tallene.

Hun trekker frem tidligere spesialisering i yrkesfagene og økt lærlingtilskudd til bedriftene som bidrag til bedringen. Når regjeringen kommer med en reform av hele den videregående skolen i vår, varsler hun nye tiltak for å sørge for at flere fullfører.