At stadig flere prosjekter krever en viss andel lærlinger har ført til at bedriftene skriker etter dem.

Når det gjelder blikkenslagerfaget er dekningen av lærlinger ganske god. Søkingen har økt litt hvert år og elever tar flere veier for å komme inn i faget.

–Vi klarer stort sett å komme frem med lærlinger når bedriftene har behov. Men vi er fortsatt nødt til å få flere til å begynne utdannelsen som blikkenslager, mener Sven Erik Knutsen i Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget Oslo og omegn.

Bruker rørleggere i undervisningen

At det er mangel på lærlinger er en ting, men at KEM-linjen i tillegg ødelegger for faget er tragisk. Det meldes fra flere plasser om at lærerne som underviser på videregående skole ikke kan nok om faget. At lærere kommer fra andre fag enn blikk gjør at flere elever velger andre yrker enn blikkenslager.

– I Oslo har vi Kuben videregående skole med lærer i faget som gir god opplæring. Mens for Akershus, som eksempel, ser vi det er verre når det er rørleggere som skal undervise. Trenden er at dersom elevene begynner på KEM-linjen på en annen skole enn Kuben, har vi som regel mistet dem som blikkenslagere, sier Knutsen.

Han jobber derfor for å få dem over dit, eller å ta et annet utdanningsløp.

Kampen mot demotivasjon

– Vi opplever at unge som ikke kan så mye kommer i en bedrift og bare blir satt til å koste gulv og gjøre oppgaver som demotiverer dem. Men nå ønsker vi at de som er motiverte og har interesse for faget får utplassering allerede på VG1. Da kan de få en god innføring i faget som gjør de motivert til å ta utdannelse som blikkenslagere, sier Knutsen, som ser store individuelle forskjeller på elevene, noe som er viktig å ta hensyn til.

Tidligere hvor det har vært spørsmål om å få elever på VG1 på utplassering i bedrift, har som regel Opplæringskontoret sagt nei. Nå jobber de heller for å få dem inn på ordningen med 1+3, og knytte de opp mot aktuelle bedrifter.

Nå er det 6 elever som går VG1 og har valgt blikk som fag, så det ser bra ut så langt.

Andre har det litt verre enn oss

Entreprenørforeningens opplæringskontor Byggopp i Oslo økte antall lærlingkontrakter i 2017 forhold til tidligere år med det dobbelte. Likevel er det skrikende mangel på lærlinger. Markedet er sopet for lærlinger og denne trenden er også å finne andre steder i landet, melder bygg.no.

Bare Skanska har 162 lærlinger over hele landet, og har doblet antallet i Oslo, Akershus og Østfold til 64 lærlinger. Men de har mål om at 10 prosent av arbeidsstokken skal være lærlinger.

– Vi har ikke merket noen vesentlig økt etterspørsel etter lærlinger siden kravene kom om en viss andel for noen prosjekter. Men det kan nok komme av at mange bedrifter har hatt bra med lærlinger gjennom mange år, sier Sven Erik Knutsen.

Mange av de større blikkenslagerbedriftene i Oslo-området har lenge jobbet for offentlige utbyggere, og har stilt med lærlinger før det har kommet inn som eget krav. Andre og mindre blikkenslagerbedrifter jobber gjerne på andre typer prosjekter hvor det ikke stilles samme krav til å ha lærlinger.