De nye leiligheter i Båstadsenteret i Trøgstad i Østfold ble tatt i bruk i juli, men i løpet av høsten kom problemene. Selv om det ble gitt brukstillatelse på seks leiligheter, hadde Trøgstad kommune gjennom tilsyn og dokumenter avdekket flere brudd på lovverket. Brannsikkerheten var ikke ivaretatt og beboerne måtte flytte ut igjen.

Heller feil vei

I ettertid er det avdekket flere problemer. Et av disse er at takrennene har feil helling flere steder, slik at vannet ikke ledes bort fra byggverket. Det mangler snøfanger på vestsiden av påbygget, det mangler sikring og flere andre forhold som er påpekt.

Entreprenøren Harald Aannerud AS forklarer overfor Smaalenenes Avis at de har satt bort noe av arbeidet, og stolte på at de gjorde arbeidet etter boka. Nå loves det at ting blir rettet opp innen fristen som er satt av kommunen.

Samtidig med krav om utbedring, mener kommunen at både Siv.Ing. Helge Andreassen AS og byggmester Harald Aannerud AS har brutt loven. Derfor får førstkommende en bot på 70 000 kroner og byggmesteren 20 000 kroner i bot fordi igangsettelse ble gjennomført før de har bevis på at alt er i orden.