Det gamle hovedkontoret til Braathens SAFE ble kjøpt av Norwegian Air Shuttle i 2010. Men siden overtakelsen kom behovene for oppgradering av ventilasjonssystemene til dagens standard.

Derfor søkte de om påbygg på taket av bygningen for å gi rom for ventilasjonsaggregat/teknisk rom og trappeadkomst. Høyden ble drøyt fire meter høyere og ønsket var å kle dem med glass som bygget ellers.

Kulturvernavdelingen i Bærum kommune sa imidlertid nei, fordi bygget er registrert som kulturminne.

Også bygningssjefen i Bærum var negativ og pekte på at bygget på toppen ville utkonkurrere den opprinnelige utformingen på en uheldig måte.

Bygget kalles «Diamanten» og påbygg vil ikke svare til navnet sitt lenger, mente bygningssjefen.

Løsningen ble at arkitekten måtte tenke nytt og sette ventilasjonsanlegget og teknisk rom på bakken, og diamanten får skinne som den har gjort siden 1980-tallet.