I fjor sa Riksantikvaren nei til å legge kobberbeslag på Nesna kirke, slik kommunen og kirkelig fellesråd egentlig ønsker.

Men kommunestyret utsatte i desember en bevilgning på 150 000 kroner til ny linoljebasert maling, inkludert leie av stillas og lift.

Nå får kommunen støtte fra fylkeskommunen i søknaden om å få legge kobberbeslag på kirketårnet.

Begrunnelsen er at det er kostbart å leie mobilkran eller bygge stillas for å utøve vedlikehold av et høyt kirketårn.

– Det vil utvilsomt lette framtidig vedlikehold om tårnet får kobbertekking, skriver fylkeskommunen i en uttalelse til biskopen.

Det er biskopen i Sør-Hålogaland som må innhente faglige vurderinger fra fylkeskommunen, som nå er positiv med noen vilkår.

Må males ofte

Dagens tårn er kledd med to lag panelbord og malt rødt, som holder i bare 3-4 år på grunn av værhardt klima.

Normalt pleier det å være kobber på slike tårn. Nå anbefaler fylket at det blir lagt kobbertak, men at den gamle tretekkingen ikke må fjernes. Først må det på plass en tilstandsrapport og taket må eventuelt repareres før ny tekking.

Med kobbertårn må det også monteres lynavleder, skriver Helgelands Blad.