Da 41-åringen kom til attføringsbedriften Avigo hadde hun null arbeidslyst. De hadde i fjor hjulpet 207 personer, og Lena var en av disse. Etter å ha vært med i mange år og bygd opp ventilasjon på store bygg på Sørlandet, kom helsa i veien for jobben. 100 prosent sykmeldt med en sliten kropp og dårlige følelser, førte til liten arbeidslyst.

Men etter kort tid i attføringsbedriften begynte lysten å komme tilbake og gjennom god veiledning av blant annet Kari Sædberg hos Avigo har det blitt en restart i arbeidslivet.

– Kari har hjulpet meg utrolig mye. Hun har hele tiden hatt tro på meg, og har trukket i de rette trådene og få meg til å tenke annerledes, sier Lena Moland Johansen til Lillesands-Posten. Etter praksis og utprøving flere steder gjennom åtte måneder ble løsningen ventilasjonsbedriften Ventec hvor servicesjef Thomas Askildsen så potensialet i henne. Etterpå har det bare gått oppover. Nå er hun deltidsansatt og tross utfordringer underveis er firmaet strålende fornøyd med henne. Til våren går hun opp i 80 prosent stilling.

Vinn-vinn

– Det å hente ansatte fra en attføringsbedrift er en fantastisk rekrutteringsmåte. Du blir kjent med mennesket på en helt annen måte før en eventuell ansettelse, sammenlignet med vanlige intervjurunder. For oss betyr det også mye å kunne hjelpe noen, som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. Det er vinn-vinn for alle parter, sier Askildsen til avisa.

Han medgir at det kan sitte langt inne hos mange arbeidsgivere å satse på arbeidskraft fra attføringsbedrifter, men at han ser på dette som en viktig samfunnsoppgave.