Dewalt har lansert nye oppladbare lasere som måler og markerer enklere, raskere og enda mer nøyaktig enn før.Tre modeller er lansert med maksimal presisjon og synlighet, spesielt utformet for oppgaver som stiller høye krav til nøyaktighet.De nye modellene er en 5-punktslaser, en 2-punkts krysslinjelaser og en 5-punkts krysslinjelaser.
Lengre driftstid Felles for alle laserne er at de er kompatible med Dewalts oppladbare batterisystem 10.8 V. Dette skal gi høyere presisjon og lengre driftstid, men også muligheten til å bytte batterier mellom ulike verktøy i 10.8 V-serien.Å slippe å bytte AA-batterier sparer tid, penger og øker produktiviteten.
Mer effektiv Disse modellene er utstyrt med moderne selvnivelerende laserteknologi og finnes med enten rød eller grønn stråle. Den grønne strålen egner seg best til arbeid innendørs, og er opptil fire ganger lettere å se enn den røde, spesielt i sterkt lys.Også den grønne strålen er blitt enda mer effektiv både på driftstid og temperatur.