På kort varsel gjorde Skattedirektoratet endringer om hvem som har rett på trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser, omtalt som dagdiett. Dette vil spesielt berøre håndverkere og selgere som er på yrkesreise og som hever trekkfri dagdiett.

Forvirrende

– Dersom en håndverker er så mye på en anleggsplass i løpet av måneden eller mer enn to uker sammenhengende, så vil reisen dit være å se på som en arbeidsreise og vil ikke gi rett til trekkfri dagdiett, sier Espen Øren som er økonomirådgiver i Infotjenester.

Han mener kunngjøringen er litt forvirrende, og at det kan komme presiseringer.

Yrkesreisebegrepet i forskrift til skatteloven blir definert som transportdelen av reisen, og blir avgjørende om den ansatte har rett på trekkfri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil. Nå er også dagdietten knyttet opp mot dette.

Fast arbeidssted

Med endringen blir det avgjørende å ha avklart hva som er fast arbeidssted. Dagsreiser mellom bolig eller fast arbeidssted og ikke-fast-arbeidssted vil i utgangspunktet gi rett til trekkfri dagdiett etter den nye forståelsen.

Det faste arbeidsstedet er det stedet du arbeider til daglig, jobber du flere steder, må du telle antall dager for å finne ut hvor du jobber mest hver enkelt kalendermåned. Jobber du to forskjellige steder er det kun ett av stedene som er fast arbeidssted etter denne regelen, og det er der du jobber flest dager, sier Espen Øren til Infotjenester.