Ventilasjon

Sturla Ingebrigtsen i Trox Auranor mener entreprenører har mye å hente på service av ventilasjonsanlegg.

Anlegg må testes årlig

Ventilasjonsanlegg med krav mot spredning av brann skal testes en gang i året for å sjekke at alt fungerer som det skal.

Publisert

Sturla Ingebrigtsen i Trox Auranor fortalte om hvilke brannkrav som gjelder for ventilasjonsanlegg under Ventilasjonsforum på Gardermoen.
Han pekte på at i byggefasen er det TEK som gjelder, administrert under DIBK, mens det i bruksfasen er krav i forskrift om brann brannforebygging fra DSB som gjelder.
– Så vidt vi kjenner til er det ingen ventilasjonsentreprenører som har med at det skal være årlig testing i sine anbudspapirer, sa Ingebrigtsen.
Han pekte på at det har forekommet at brannspjeld har sittet fast etter en tid, og det er andre funksjoner som ikke gjør jobben for å hindre spredning av brann.

Flere brannspjeld

– I dag er det langt flere brannspjeld i anlegg enn før, og disse må sjekkes, sa han og mener entreprenørene må selge inn sin service på området.
Også hvis ventilasjonsanlegget skal gå under brann, noe som blir omtalt som trekk-ut-anlegg, må brannsikringen testes årlig. Heller ikke dette tror jeg blir gjort, sa Ingebrigtsen.

Brannkonsulenten bestemmer

Endring i veiledningen

Det var foreslått endring i VTEK (veiledning til TEK) i høringen til TEK17, men disse ble ikke medtatt i ny TEK17.

Endringen ville ha forenklet hverdagen for alle i bransjen, siden det i dag hersker usikkerhet
på når man kan få lempelser for brannisolering i sprinklet bygg, og når man ikke kan få lempelser. For en skole på 2000 m2 kan brannisoleringen utgjøre så mye som 300 000 kroner, og da det viktig å vite om man skal medregne disse kostnadene eller ikke. Når dette ikke er klarlagt, hverken i brannrapport fra brannrådgiver eller i VTEK, blir det en stor usikkerhet for entreprenørene.

Fordi kravene kan være litt flytende, er utførende avhengig av at brannkonsulenten kommer med klare krav.
– DiBK sier at noe røykspredning er akseptabelt i et bygg, men ikke så mye at det hindrer rømning, sa Ingebrigtsen.
Han mener det har vært for lite fokus på brannbrannsikring av ventilasjon, men nå hersker det stor usikkerhet forårsaket av uklare krav i TEK. På grunn av usikkerhet har Undervisningsbygg i Oslo valgt å bruke brannspjeld på alt i nye prosjekter.
– Ved en skole var det beskrevet 700 brannspjeld med smeltesikring, og skal de testes årlig er det jobb for minst én mann hele året, sa Ingebrigtsen.

Få lærte mye

Bare 10 deltakere pluss foredragsholdere var skuffende for Ventilasjonsforum.

VBL ønsker å ha fokus på ventilasjon i faget på en egen messe, men i år ble det flere flyttinger av ulike årsaker. 1. november møttes bransjefolk på Gardermoen, men deltakelsen ble lav.
– Mange har travle tider på jobb og det kan være flere årsaker til den lave deltakelsen, sier VBL-leder Bent Sæthre. Han mener imidlertid at innholdet i messen er veldig nyttig, og at det er med på gi nyttig informasjon til bransjefolk.

Powered by Labrador CMS