Tak og fasade

Samarbeid var stikkordene for disse tre. Her ser vi Roy Vraalsen, Entra, Runar Berg, Veidekke og Arvid Skjold, GK Inneklima.
Samarbeid var stikkordene for disse tre. Her ser vi Roy Vraalsen, Entra, Runar Berg, Veidekke og Arvid Skjold, GK Inneklima.

Byggeproblem starter med kontrakt

GK Inneklima understreket at det må prosjekteres først og bygges etterpå, under byggemøtet på VVS-dagene. Her ble det satt fokus på konflikter mellom entreprenørene på byggeplassen.

Publisert

Veidekke jobber med å utvikle bedre måter å få til samarbeid på byggeplassen for å hindre konflikter. En av utfordringene som prosjektutvikler Runar Berg pekte på under VVS-dagene sist uke er at mye avgjøres i tidlig fase.

– Problemene begynner allerede ved kontraktsinnngåelse med press på tid fordi dato for ferdigstillelse er satt, og prisen er allerede klar. Dette skaper lett støy på alle plan, som ofte fører til et dårlig klima på byggeplassen, sa Berg.

Han etterlyser en mer realistisk plan for byggeprosessen.

Han peker på at det tidvis også oppstår problemer med tekniske anlegg på bygg, og trekker frem at ofte ser ikke totalentreprenør alle tekniske fag sine behov med blant annet testing og igangsetting av anlegg.

– Ofte legges det ikke nok tid til å bli ferdig med tekniske løsninger. Derfor har vi i Veidekke Drammen jobbet med dette for å få alt til å virke med en gang. Det koster penger om fremdriften på tekniske anlegg ikke fungerer som den skal, sa Berg.

Han viser til at det legges inn ekstra tid til å kjøre igang tekniske anlegg slik at ikke problemene overlates til perioden hvor bygget er overlevert.

Fornøyde kunder

– Gevinsten er fornøyde kunder og vi i Veidekke ønsker oss flergangskunder som kommer igjen. Det gir også bedre lønnsomhet for alle, sa Runar Berg.

Arvid Skjold fra GK Inneklima pekte på at det er høyt konfliktnivå i mange prosjekter, og det koster penger og går ut over kvaliteten.

– Det må være samspill i tidlig prosjekteringsfase. Det må bli prosjektering først og bygging etterpå. I dag syndes det mye med dette ved at det prosjekteres hele tiden mens det bygges, sa Skjold.

Han opplever samtidig at mange totalentreprenører er så detaljert i sin beskrivelser at det blir forvirrende for en teknisk entreprenør å overta andres forslag.

– Vi vil gjerne opp i næringskjeden og se mer helheten i tekniske entrepriser, sa Skjold.

Kulturendring

Utbygger Roy Vraalsen i Entra Eiendom mener det trengs en kulturendring i byggebransjen. Han pekte på at det trengs likestilling mellom rør, luftbehandling og elektro på byggeplassen, men at dette møter motstand hos totalentreprenør.

Han viste til at ofte kommer ikke funksjonsbeskrivelsen på et bygg før det er ferdig bygget. Driftsavdelingen hos de som skal bruke et bygg må inn lenge før overleveringen.

– Det må settes av nok tid til sluttfasen. Overtakelse og innflytting er som regel hellige datoer. Ofte spises sluttfasen opp av at det fremdeles er full produksjon, sa Vraalsen.

Kulturendring

Han opplever at det er mye avvik før overtakelse og at det er ønskelig med tverrfaglig test mellom de tekniske fag for å se at alt fungerer.

– Her trengs det kulturendring og kompetanseheving i bransjen. Det er ikke sjelden vi kommer til et halvferdig bygg som gir dårlig start på et leieforhold. Kostnadene blir store når det skal rettes opp feil og mangler etter at bygget er overtatt, sa Vraalsen.

En representant fra Bravida som var i salen viste til opplysninger om at tekniske anlegg utgjør nesten halvparten av den totale anbudsprisen, og spurte om ikke de like godt de kunne blitt totalentreprenører.

Andre antydet at totalentreprise er dårlig kontraktsform.

Uansett viste både deltakerne som hadde innledning og mange i salen at noe må gjøres for å løse konfliktene.

Mange møtte opp for å høre om konflikter i byggekontrakter.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Mange møtte opp for å høre om konflikter i byggekontrakter.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Powered by Labrador CMS