Tak og fasade

Ecotak bygger tak over når store bygg skal restoreres.
Ecotak bygger tak over når store bygg skal restoreres.

Fikser tak og beslag under taket

Blikkenslager Christian Zschaebitz gjør jobben med utvendig beslag, mens taktekkerne gjør taket tett. Alt foregår med tak over tak for å gjøre jobben mer effektiv.

Publisert

Vi kan tilby tjenester som tar hele taket, og får dermed større oppdrag fra borettslag og sameier, sier Christian Zschaebitz. Han drev tidligere firmaet Værhanen AS, men har nå gått i samarbeid med Ecotak AS og blitt medeier.
Selv jobber han alene i firmaet Ecotak Blikk AS foreløpig, men de tar på seg oppdrag som utgjør hele spekteret av blikkenslagerfaget, fra små til store jobber. Ecotak Holding eier begge firmaene, hvor Christian Zschaebitz er en av tre eiere.
– Nå har vi et prosjekt som gir jobb langt ut i 2018, sier han.

Tak over tak

For å unngå problemer med været når de jobber, har det blitt satset på at de bygger et tak over taket for å holde vær og vind ute. Det hindrer at fukt kommer inn og skaper problemer. Det gir en mer rasjonell arbeidssituasjon når den gamle membranen og isolasjonen blir fjernet helt ned til betongen.
– Derfor er vi uavhengig av om det er sommer eller vinter, eller dårlige værperioder. Selv om det koster noe ekstra, er det bedre både for oss og kunden, mener blikkenslageren.
Hans filosofi er å være tilgjengelig for kunden og kunne samarbeide. Samtidig er punktlighet et viktig stikkord.
– Å involvere kunden tidlig er viktig sammen med å skape et godt tillitsforhold. Vi lever av det, sier han. At det tilbys et ferdig helhetlig produkt for kunden som skal skifte tak gjør det enklere. Det fører lettere til at de får tilslaget på jobben.

Christian Zschaebitz kombinerer taktekking og blikkenslagerarbeid.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Christian Zschaebitz kombinerer taktekking og blikkenslagerarbeid.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

Kontrollsystem

Et godt forhold til kunden og gode referanser fra tidligere prosjekter, gjør at de får stadig flere oppdrag. Når kunden vet at de ikke tar snarveier for å spare penger, kommer de igjen ved neste anledning. Dette opplever de nå ikke minst ved større boligprosjekter med renovering av tak og balkonger.
– Vi har hatt flere blokker på Rykkin i Oslo, og nå er vi i gang med nye blokker som gir god aktivitet, sier Zschaebitz.
Han peker på nødvendigheten av internkontrollsystem og bruk av dette på alle prosjekt for å unngå at ventet overskudd forsvinner. Dermed sitter de igjen med solid overskudd i begge firmaene.
– Når vi jobber på prosjekt er det foruten godt forhold til kunden, viktig å si fra om noe er feil og ting som bør endres. Det er viktig å gi kunden et godt produkt og oss selv god samvittighet i arbeidet som utføres, påpeker blikkenslagermesteren.
Han har også en del mindre arbeider som eneboliger og servicejobber rundt om som bidrar til at det er nok å gjøre.

Ønsker mer samarbeid

Om det er sosialt når lauget samles, ønsker Christian Zschaebitz større samarbeid i hverdagen som alle vil tjene på.

– Vi som blikkenslagere burde kunne hjelpe hverandre mer når det trengs. Det blir litt for mye at hver har nok med sitt og er redd for å bidra om noen trenger litt hjelp.
Christian Zschaebitz mener at prestisje er utbredt, og peker på at et godt samarbeid ikke minst er viktig for å fronte faget og bedre rekrutteringen.

Utveksling

Han mener det er nyttig å kunne utveksle erfaringer, leie ut ansatte til konkurrenten når det er mindre å gjøre, diskutere konkrete løsninger eller låne utstyr eller materialer når det trengs uten for mye frem og tilbake.
– Selv om vi er konkurrenter, står vi mye sterkere sammen. Å være medlemsbedrift i VBL er bra for hele faget for å utvikle dette og for å gjøre seg mer synlig, mener han.

Trenger entusiasme

Opplevelsen er at det er større samhold i flere andre bransjer, og at det tradisjonelt har vært slik at blikkenslageren har vernet om sitt.
– Det er ikke min bransje, men vår bransje. Her trengs det mer entusiasme og fellesskap, sier Christian Zschaebitz.

Powered by Labrador CMS