Ventilasjon

Ventilasjon kan kanskje bidra til å spre smitte, og nå skal dette drøftes på en konferanse. Illustrasjonsfoto

Frykter at ventilasjon sprer smitte

Kan ventilasjonsanlegg bidra til å spre smitte som covid-19, og kan dette hindres? Dette er av spørsmålene som Sintef vil prøve å svare på under en digital konferanse.

Publisert

21. til 23. juni arrangerer OsloMet, Sintef og NTNU konferansen Healthy Buildings 2021. Temaene varierer fra smittespredning til friskluftmengder og innendørs kjemi.

Seniorforsker Sverre Bjørn Holøs jobber med å få oversikt over hva som finnes av forskning på feltet, men det er ikke lett å orientere seg om 140 000 forskningsartikler totalt om covid-19. Han ønsker å få til en oppdatering om temaet.

– Vi vet at luftveisplager er noe som sprer seg i luften. Nå ønsker vi å sette fokus på hvordan vi kan bruke ventilasjon til å redusere spredning av sykdom på kort og lang sikt, sier Holøs.

– Siden akutte luftveisinfeksjoner er veldig høyt på lista over grunner til at folk kontakter fastlege og legevakt, er det naturlig at vi ser på hva vi kan gjøre med bygningene og hvordan vi ventilerer. Når covid-19 er over må vi tenke på hvordan vi kan håndtere andre lignende virus som måtte dukke opp. Forhåpentlig vil vi klare å gjøre riktigere tiltak raskere, sier forskeren.

Må i laboratorium

Kolleger har sett på hvordan dråper sprer seg gjennom luften, men skal vi få konkrete svar om hvordan korona kan påvirkes av ventilasjonsanlegg må det et større forsøk i laboratorium til.

Holøs forteller om at de jobber med med løsninger hvor hver enkelt person i et kontorlandskap kan regulere friskluftstrømmen på egen arbeidsplass.

– Kanskje vi kan lage dyser i romventilasjon hvor hver enkelt person enkelt kan regulere for eksempel kjøling i et rom, slik det er for hvert enkelt sette i et fly. Dette er noe vi kan se nærmere på også forhold til hvordan det er med reduksjon av smittespredning i form av luftrensing, sier Holøs.

– Vi er jo nå så heldige at vi kan samle eksperter på luftbåren smitte, ulike ventilasjonssystemer, luftrensing og mange andre fagfelt til konferansen Healthy Buildings, og vi er spente på hva som kommer fram av ny og aktuell kunnskap. Det som i hvert fall er sikkert, er at vi må samarbeide på tvers av fag- og landegrenser for å få fram de beste løsningene, påpeker Holøs.

Påmelding konferanse

Ettersom det er en digital konferanse er det veldig vanskelig å skille innhold til forskjellige grupper, så utgangspunktet for blikkenslagere som vil være med er en påmelding via https://hb2021-europe.org/ som gir tilgang til alt innhold.
Holøs mener at prisen er på nivå med mange en-dagskurs, så han synes man får mye for pengene selv om man bare har interesse for litt av det som foregår.
Powered by Labrador CMS