Ventilasjon

Kim Robert Lisø er ny leder for GK Inneklima, og han har ambisjoner for vekst.

GK øker, men tjener mindre

GK Inneklima vokser med oppkjøp og omsetning, men fikk halvert resultatet i 2016.

Publisert

Nylig ble det kjent at GK Inneklima styrker satsingen i Nord-Norge ved å kjøpe ventilasjonsentreprenøren Entek Harstad AS. I en pressemelding sier regiondirektør Bjørge Lund at de skal være landsdelens ledende fagmiljø for energieffektive inneklimaløsninger, og får med Entek en erfaren partner som kan styrke posisjonen i regionen.

GKs avdeling fra før i Harstad, blir nå samlokalisert i Enteks lokaler på Seljestad.

Samtidig kan GK Inneklima vise til et regnskap for fjorårets som viser økt omsetning, men lavere fortjeneste.

Kim Robert Lisø er nytilsatt administrerende direktør for GK Inneklima, og han opplever at markedet generelt har vært godt, og at 2016 var et godt år for firmaet.

– Jevnt over er vi fornøyd med fjorårets resultat, selv om noen utfordrende markeder og enkeltprosjekter ga oss lavere marginer totalt sett enn forventet, sier Lisø.

Smartere løsninger

Nå fokuserer han og selskapet på en sterk avslutning av 2017 og ytterligere vekst i 2018.

På spørsmål til den nytilsatte lederen om han har spesielle vyer for driften fremover, svarer han:

– Våre kunder etterspør smarte og energieffektive løsninger. GK Inneklima har store vekstambisjoner, og er involvert i de fleste store prosjektene i Norge. Ny teknologi og digitalisering er de viktigste driverne for et selskap som har som oppgave å ta hånd om all teknikk i bygg, sier Lisø.

Endringer

Han fokuserer på at konkurransekraften fortsatt skal kjennetegnes ved solid fagkompetanse og effektive produkter, løsninger og tjenester.

– Ventilasjonsbransjen er i endring som byggenæringen forøvrig. Fokuset på klima- og miljøutfordringer har økt kraftig de siste årene. De som skal lykkes må ha solid teknisk kompetanse og kapasitet.

Powered by Labrador CMS