Ventilasjon

Ventilasjon kan kanskje bidra til å spre smitte, og nå skal dette drøftes på en konferanse. Illustrasjonsfoto

Mekanisk ventilasjon hjelper mot virusspredning

Bør ventilasjonsanlegget skrus av for å hindre korona-spredning? Nei, mener SINTEF som ut fra foreløpige studier ser at mekanisk ventilasjon er bedre enn naturlig ventilasjon.

Publisert

Stor usikkerhet råder om hvordan koronaviruset oppfører seg og smitter, samtidig som det blir stilt spørsmål om et ventilasjonsanlegg kan være med å spre smitten.

Nå har forskerne Sverre Bjørn Holøs, Kari Thunshelle og Øystein Fjellheim i faggruppe for energi og inneklima i SINTEF kommet med anbefalinger for hvordan  ventilasjonsanlegget påvirker smittespredning.

Her konkluderer de med at det er en fordel å holde ventilasjonsanlegget i gang, og at mekanisk anlegg er det beste. Samtidig gis det råd om å stenge av omluft i ventilasjonen.

– Reduser risiko for smittespredning via roterende gjenvinnere eller andre lekkasjer i ventilasjon ved å kontrollere at avtrekksfilter er intakt og riktig montert. Vurder eventuelt å sette inn filter med høyere utskilling av de minste partiklene, skriver de tre i sine råd.

Luftsmitte

Selv om studiene som er gjort ikke er så omfattende, viser resultatene så langt at COVID-19 smitter mest via dråper. Men i kortere perioder kan luftbåren smitte foregå. Derfor anbefales det å få god ventilasjon som den mest effektive måten å fjerne luftbåren smitte fra et rom. For sykehus viser undersøkelser at de minste bakteriene og sopp lettest fjernes med effektiv mekanisk ventilasjon, og minst med naturlig ventilasjon.

Selv om mye fortsatt er uklart, ser de for seg noen tilfeller der en sammenheng mellom smitte og ventilasjon kan tenkes.

Dette gjelder behandlingsrom for syke hvor det kan være stor spredning på grunn av at de syke sprer mye virus, og spredningen kan økes av behandling. Derfor anbefaler de at isolatrom bør være undertrykksventilert der avtrekksluften filtreres og omluft unngås.

Senker fuktigheten

For større bygninger med roterende varmegjenvinnere kan viruspartikler teoretisk spres fra avtrekksluften i et rom til tilluften i et annet, fordi det alltid ved roterende varmegjenvinner vil være en viss lekkasje fra avtrekksluften til tilluften. Partikler kan feste seg til kanalvegger.

Derfor mener forskerne at det er sannsynlig at et fungerende mekanisk system gir mer effektiv luft-utskifting og mer  kontrollert luftstrøm enn det man får ved naturlig ventilasjon.

– Sannsynligvis vil det derfor være betydelig tryggere å beholde mekaniske ventilasjonsanlegg i drift enn å skru dem av, også med roterende (eller kammer) gjenvinnere som kan gi en liten luftoverføring fra avtrekk til tilluft. Omluftssystemer uten filtrering kan muligens utgjøre en risiko, og bør kjøres uten omluft eller risikovurderes. Dette er systemer som uansett ikke anbefales, skriver de tre forskerne.

De peker på at store ventilasjonsluftmengder kan senke den relative lukftfuktigheten inne, og dermed gjøre at flere partikler tørker inn til aerosoler.

Powered by Labrador CMS