Med utstyr som manuelle kantpresser og knekkerobot med kapasitet på inntil 125 tonn tar Sifa AS stadig nye steg. Nå har bedriften inngått en avtale med Siemens som innebærer en rekke leveranser de neste tre årene.

Dette fører til behov for å bygge ut lokalene som Sifa i sin tid overtok fra nettopp Siemens.

Nybygget vil bli på 2000 kvadratmeter og gi takhøyden de trenger for å bygge utstyret som Siemens trenger.

Bedriften har økt fra 20 til 36 ansatte i løpet de siste årene og ser lyst på fremtiden.

– Sifa har vært i kraftig endring fra en ren tynnplate-produksjonsbedrift til en monterings- og produksjonsbedrift. De ansatte og den kompetansen vi har her på huset er avgjørende, sier Arnt Otnes til Nea Radio.

Bedriften har blant annet en knekkerobot med to matebord, fire utleggsplasser/paller. De har også valseverktøy med valselengde på 3000 mm/radie ned til 30 mm, noe som skal være i Norge.