Kamp mot arbeidslivskriminalitet er noe regjeringen vektlegger i sitt budsjettforslag som ble lagt frem mandag.

Derfor øker de innsatsen med 20 millioner kroner og ønsker dermed økt innsats fra A-krimsentrene.

– Bra, men i et statsbudsjett på ca 1400 milliarder burde det vært mer. Arbeidslivskriminaliteten er et samfunnsproblem, og det forundrer meg at regjeringen ikke vil gå enda kraftigere til verks, sier daglig leder i VBL Ane Dyrnes til Blikkenslagere.no.

Regjeringen bevilger 30 millioner kroner mer til yrkesfagene for at flere skal velge praktiske fag.

VBLs daglige leder Ane Dyrnes hadde større forventninger til deler av statsbudsjettet, men ser likevel flere positive trekk for bransjen.  

VBLs daglige leder Ane Dyrnes hadde større forventninger til deler av statsbudsjettet, men ser likevel flere positive trekk for bransjen.  

Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media

Trenger et løft

Bedre kompetanse hos lærere, styrking av prøvenemndene, forskning og faget yrkesfaglig fordyping er noe av det de økte pengene skal komme tilgode. Fra før har regjeringen brukt 500 millioner kroner til yrkesfag i en femårsperiode fram til i år.

– Det er bra at det legges mer penger i potten, men det trengs mer for å gi yrkesfagene et skikkelig løft. Lærlingtilskuddet blir, etter hva jeg kan se, ikke justert og det er skuffende, sier Dyrnes.

Over 3 milliarder kroner går til Enova, som er en økning på 344 millioner kroner. Dette skal gi støtte til ulike tiltak blant annet innen bygg som skal få ned klimautslippene.

Positivt

– Dette er jo en betydelig sum, men hva dette konkret skal gå til er mer interessant. Jeg registrerer at det først og fremst er det som gir størst reduksjon i CO2-utslipp som prioriteres. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) nevner blant annet  grønn skipsfart og nullutslipsskjøretøy, sier Dyrnes som ser en klar positiv side med budsjettet.

Regjeringen går inn for å redusere selskapsskatten fra 23 til 22 prosent. Dermed er denne skatten redusert fra 28 i 2013 til 22 i 2019, dersom regjeringen får flertall.

– Reduserte skattesatser for selskaper gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, så det er positivt for våre medlemsbedrifter, sier Ane Dyrnes.

I tillegg til disse konkrete postene har regjeringen gikk grønt lys for en del byggeprosjekter som vil ha positiv effekt for byggebransjen.