De siste 100 årene har det blitt 20 prosent mer regn i Norge og ekstremregn gir de største utfordringene. Men økte vindkast er vel så stor utfordring.

– Kravene som vi har satt til bransjen er gode nok, men det er mange som ikke følger dem. Det er jo mange andre enn blikkenslagere som arbeider på tak og legger beslag, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen til Blikkenslagere.no.

Han har sett en økt tendens den senere tiden til at det oppstår skader på tak når uværet herjer. Og da er det ikke først og fremst regnet som vil skape større fare for lekkasjer han er mest bekymret for.

– Vi får inn en del tilfeller hvor gesims og beslag flekkes av i vinden fordi det er for dårlig festet. Her er det mange som slurver og med kraftigere vind er det en tendens til at skadene øker, sier Bøhlerengen.

Han viser til at det er mange andre enn blikkenslagere som gjør dette arbeidet, samtidig som ikke alle blikkenslagere følger de råd som gis fra Sintef Byggforsk.

Dobbeltfals

I miljøet har det tidvis vært diskusjon om dobbeltfals og lignende anbefalinger som ikke alle følger. Men Bøhlerengen mener det er mer å hente på å få godt nok feste til underlaget.

– Båndtekking og skivetekking er en ting. Men typiske feil er gesimsbeslag og andre beslag som ikke stikker langt nok ned på veggen og at det har godt nok festebeslag til underlaget slik at det ikke blir vrengt av, sier Bøhlerengen.

Han mener forankringen på taket er det viktigste for å unngå skader. I tillegg er det nødvendig å ha flere lag som tar unna vannet som kommer.

Reserveløsning

– Beslagsløsningen må alltid ha en reserveløsning. Beslag er en regnskjerm, men om det skulle komme vann under taket må det være et tett lag under der som hindrer vannet å komme inn i huset, påpeker Bøhlerengen.

Han har sett på en del saker med skader på tak, hvor det er tydelig at forankringen er for dårlig. Klimaendringer gjør at det blir kraftigere vind og mer regn som utfordrer takene.

Sintef har publisert en rapport som viser at overvannsskader har økt fra 18 000 til 26 000 fra 2008 til 2016.

Klima 2050

Dette er skader både på vann- og avløpsnettet som sliter med å håndtere kraftige regnskyll og også skader på tak og bygninger.

Klima 2050 er et prosjekt som tar for seg noen av utfordringene med vær, men foreløpig er ikke hva slags tiltak dette skal medføre med takløsninger en del av oppgaven.

Prosjektet vil gå i flere år fremover, så det kan komme inn på et senere tidspunkt.