Med patent på en løsning de mente var fremtidsrettet, begynte de å selge produktet til blikkenslagere og ventilasjonsbransjen. Mottakelsen var heller kjølig.

– I starten var produktet populært, men det ble aldri noen suksess. Bransjen tok det ikke i bruk, og en av årsakene kan være at de selv tapte arbeid på å kjøpe en slik ferdig løsning, sier daglig leder Kent Østby.

Han viser til at produktet har lavere pascal-verdier og tar bare en tredjedel av tiden å montere. Sistnevnte trekkes frem som en årsak til at bransjen ikke tok det i bruk. De tapte kort og godt arbeidstimer.

Mens produktet kostet mer å kjøpe, ble kostnaden når monteringen var ferdig omtrent den samme. Derfor valgte mange blikkenslagere heller å ta flere arbeidstimer.

Populært på messe

Nå er patentet gått ut, men Kro Produksjon AS tok med seg Kro-X på sin stand under Nordbygg-messen i Stockholm, og der fikk de veldig god respons. Derfor kan det nå bli aktuelt å relansere produktet, først i Sverige og så i Norge.

– Etter messen i april har vi fått mange forespørsler om produktet, sier Østby. Nå vil firmaet se på hvordan de tar fatt i produktet videre.

– Fortsatt er prisen litt høyere, så vi jobber med å få ned kostnaden på å produsere produktet. Mange på messen mente produktet var enkelt og interessant, sier Østby.

Nytt filter

Han hadde med seg Kro-X også under VVS-dagene i forrige uke, mest for å vise frem hva de har jobbet med.

Det var imidlertid andre produkter som var mer i fokus denne gangen. Spesielt et nytt filter for kjøkkenhetter ble godt mottatt hos de besøkende. Filter hindrer ikke bare partikler, men også fettdråpene fra å komme inn i kanalen. Dette er spesielt tenkt til storhusholdning og restaurantbransjen.