For å komme nærmere sitt hjemmemarked i Norden flyttes produksjon av varmepumper til Europa. Økende etterspørsel er medvirkende til valget, og den nye fabrikken skal videreutvikle Aquarea-produkter for salg til et økende marked.

Nå kommer etterspørselen både fra de som installerer luft-varme systemer i eksisterende hus, samtidig som det er stor etterspørsel i nybyggmarkedet.

– Vi er veldig stolte av de nye fasilitetene og mulighetene dette gir oss i Norden og resten av Europa. Vi ser en årlig vekst i etterspørselen etter Aquarea luft-til-vann-produkter i Europa og denne nye fabrikken vil møte denne etterspørselen effektivt og på en mer bærekraftig måte, sier Sofia Törnlöf, markedssjef Panasonic Nordic i en pressemelding.

Den nye fabrikken kan bidra til raskere leveranser når de flytter fra Malaysia til Tsjekkia, som også gir en smidigere tilnærming til produktdesign i tråd med europeiske forskrifter.

Miljømessig blir det en fordel med kortere transport enn tidligere.

I starten blir det én produksjonslinje i den nye fabrikken, men som gradvis kan øke produksjonen til 40 000 Aquarea-enheter årlig.