Det sier Lars Ivar Bøe som har tittel forretningsenhetsleder Øst i Bilfinger Engineering & Maintenance Nordic – som er det fulle navnet på bedriften og da også Bøes norske tittel.

Han er stasjonert på Herøya i Porsgrunn.

Uforutsigbarhet

– Vi har tre store siter – enheter – og en stor faglig bredde i Porsgrunn her på Herøya. Og vi har mange ulike fagarbeidere i staben totalt sett. Det meste vi holder på med er vedlikeholdsarbeid i fabrikkene her, forteller Bøe.

– Den største utfordringen i forbindelse med pandemien har vært uforutsigbarheten, særlig med tanke på å få gjennomført jobber vi har påtatt oss. Det har gitt seg utslag i form av mye fravær blant de ansatte. Men fremover nå føler jeg vi ser bare gode utsikter, og vi har mye å gjøre, i hvert fall frem til sommeren, sier Bøe.

Bilfinger gjør en masse vedlikeholdsarbeid, særlig for Yara. Det dreier seg om vedlikehold i produksjon og fabrikker og om isolering av rør, monteringer av ventiler og mantling.

– Vi har ni mann på isolasjon her lokalt, men totalt har vi 300 ansatte. Det er en stor faglig bredde i bedriften. 50 av de ansatte jobber på Rjukan. Der er det flere med blikkenslagerbakgrunn siden vi der også har produksjon og montering av pipehatter og annet blikkenslagerarbeid. Vi har en egen bygningsavdeling på Rjukan, fortelling Lars Ivar Bøe.

Styrket ut av pandemien

Dere kommer ut av pandemien uten varige men?
– Ja, og faktisk vil jeg si at vi vil komme styrket ut. Pandemien har gitt mer blest rundt fagarbeidere generelt og særlig da rundt norske fagarbeidere. På grunn av mye usikkerhet og fravær av utenlandske arbeidere har etterspørselen etter de norske fagarbeiderne blitt styrket, forteller Bøe som sier det hender det er vanskelig å få tak i dyktige fagfolk:

– Det er stor etterspørsel etter norske fagfolk nå. Og det vil absolutt ikke være dumt for en ungdom å utdanne seg som fagarbeider i dag. Det vil være et fremtidsrettet yrkesvalg! Kundene våre ønsker lokale ressurser i større grad nå fordi covid har skapt mye usikkerhet i markedet. Det er tryggere og mer forutsigbarhet med norske fagarbeidere, forteller Lars Ivar Bøe.

Firmaet Bilfinger er opprinnelig tysk og ble etablert i 1880. Navnet kommer fra en av grunnleggerne. I dag er Bilfinger et stort, internasjonalt firma med over 30.000 ansatte verden over.