Under en befaring på arbeid med ventilasjonsanlegg på Fræna sjukeheim i Møre og Romsdal kom det sterke reaksjoner på at ikke alt var som det skulle være.

– Skandaløst at dette skjer på kommunale byggeplasser, sier kommunestyrerepresentant Johnny Varhol (Frp) i Fræna til Romsdals Budstikke.

Det er strenge krav til stillaser. Ifølge forskriftene skal alle stillas tydelig skiltes med stillasets eier, stillasbygger, tillatte laster, kontaktperson og informasjon om siste kontrolldato og kontrollør. Dette manglet på bygget og rådmannen ble varslet og tok affære forhold til de ansvarlige for bygget. Det ble nedlagt forbud mot å bruke stillaset til det ble gjort noe, og dagen etterpå var merking og andre forhold ordnet.

Ingen sikring

– Det var ingen merking, ingen sikring, Her kan unger og ungdom, kanskje demente gå utpå. Det kan ende med tragedie. Det er provoserende at kommunen ikke gjør en bedre jobb med HMS, sier Varhol til avisa.

Denne hendelsen har nå gjort at kommunen har sjekket alle byggeplasser for å se til at noe lignende ikke skjer der. Nå har rådmannen kommet med nye retningslinjer for slikt arbeid på kommunale bygg.

Asbest-arbeid stanset

Kommunen vil i utgangspunktet stole på at entreprenøren som gjør arbeidet har alt i orden, men nå vil de foreta oftere sjekk og ha klare retningslinjer. Det konkrete arbeidet utføres av Dan-Dan Bygg som er et enkeltmannsforetak, men Romsdals Budstikke har ikke lykkes å få tak i driveren Daniel Michal Jakubczyk. Avisa forteller at for et par år siden måtte Arbeidstilsynet stanse arbeid firmaet gjorde med asbest fordi de ikke hadde godkjente kurs og tillatelser.