Hydroparken i Notodden er fredet av Riksantikvaren som en del av verdensarven Notodden-Rjukan. Bygget fra 1905 trenger fornyelse.

Her er det en del mur som skal renoveres, men også en god del blikkenslagerarbeider. Arbeidet med det første bygget som skulle renoveres i næringsparken ble det engasjert et firma fra Oslo for å utføre arbeid, men med mye innleid arbeidskraft og varierende kvalitet, og rettslig oppgjør ble arbeidet stanset.

På bygg 55 ble Tele Blikk AS engasjert med håndverkere som kan jobben med å bytte ut kobber og sink.

– Vi begynte i april med å rive gammel tekking og blir ferdig med jobben på ettersommeren, sier Roar Kalbekkdalen som er styreleder i Tele Blikk.

Han kan vise til at jobben består av kobberspir som de kopierer og arbeid med sink 0,8 mm. med riktig underlag og type falser.

Større jobb

Samtidig med dette prosjektet på en størrelsesorden på rundt 300 000 kroner, har blikkenslagerfirmaet også en enda større jobb på trappene. Det gjelder Mannheimen i Rjukan som også trenger fornyelse og er gjennom en 0mfattende oppgradering. Her er det snakk om en kontrakt på 1,5-2 millioner kroner.

– Her begynte vi så smått i mars og til sammen på de to prosjektene har vi engasjert nesten alle våre 7 ansatte pluss en innleid blikkenslager fra Danmark, sier Kallbekkdalen.

To mestere står bak Tele Blikk og satser på godt håndverk. De er glad for å bli engasjert i slike prosjekter som nå kommer på grunn av at Notodden og Rjukan er en del av verdensarven. Dette setter strengere krav til hvem arbeider, og hvilke firma som får utføre arbeid i den fredede næringsparken.

– Mannheimen er en av de større prosjektene vi har hatt, men det er også flere andre prosjekter på gang, sier Kallbekkdalen.

Innskjerping

Han registrerer at det før innskjerpingen med krav til hvem som skal utføre slikt arbeid for Riksantikvaren, ble bedrifter engasjert som ikke har hatt nok kunnskap om hvordan slikt arbeid skal utføres.

Det har vært rettsaker på gang etter tidligere engasjerte firmaer som fikk kontrakt på arbeid de ikke kunne fullføre.

– Det er bra at det settes strenge krav til de som skal utføre slike jobber. Det gir oss flere oppdrag og bidrar til at det ser lyst ut for aktiviteten dette året, sier Roar Kallbekkdalen som gjerne skulle ansatt flere fagfolk, men det er ikke lett å finne utlærte blikkenslagere.

 

En del sink er også montert på det over 100 år gamle bygget.

En del sink er også montert på det over 100 år gamle bygget.

Godt håndverk med blant annet sink skal bidra til fornyelsen av Hydroparken.

Godt håndverk med blant annet sink skal bidra til fornyelsen av Hydroparken.

 

Gode falser og godt håndverk er viktig på et fredet bygg som blikkenslageren jobber med.

Gode falser og godt håndverk er viktig på et fredet bygg som blikkenslageren jobber med.