Avansert styring i omsorgsbygg

Publisert:

Nye Tysnes Omsorgsboligher inneholder 30 sykehjemsplasser, 10 omsorgsleiligheter og dagsenter med et totalt areal på 5250 kvm.

Fakta om prosjektet

 

Blikkenslager:
Os Blikk & Fasade AS


 

Ventilasjoninstallatør:
Dnf AS


Tiltakshaver:
Tysnes kommune

 

Totalentreprenør:
Skanska Norge AS

 

Arkitekt:
Asplan Viak AS

 

Byggentreprenør:
Innomhus AS

Kostnaden på prosjektet er på 116 millioner kroner og totalentreprenør har vært Skanska Norge AS.
Dnf AS er totalteknisk leverandør med alt fra ventilasjon, sanitær, varmeanlegg, brannslukking, komfortkjøling, automasjon, elektro, reservekraft, brann og nødlys, belysning, brannvarsling, adgangskontroll, antenneanlegg og tele/data.
Oppvarming er fra vannbåren varme som distribueres fra teknisk rom til varmeavgivere, slik som gulvvarmeanlegg, varmluftsport, ventilasjonsbatterier og snøsmelteanlegg.
Dette er koblet opp mot et SD-anlegg som også er levert av Dnf, med Schneider-Electric AS som underleverandør.

Behovsstyrt

Det er installert i alt fire balanserte luftbehandlingsanlegg i bygget. Anleggene forsyner bygget med klimatisert luft og har en total kapasitet på ca. 30.200 m3/h.
I tillegg er det 10 stk boligventilasjonsaggregat, ett for hver leilighet, totalt 2000 m3/h.
Anleggene er bygd opp med varmegjenvinning og behovsstyring av luftmengder.
Pådrag på tilluft og avtrekksviften styres fra SD-anlegget med en optimizerfunksjon. Spjeldposisjon registreres for alle VAV-spjeld. SD-anlegget styrer pådraget på tilluft og avtrekksviftene. Videre er det installert noen avtrekksvifter som prosessventilasjon i noen rom/soner.

Mange meter beslag

Os Blikk & Fasade AS har hatt ansvar for blikkenslagerarbeidet utvendig, samt stått for montasje av fasadeplater og trekledning fra Møre Royal.
Det er montert 2450 kvadratmeter med Tectiva E20 betongplater med et spesielt mønster som arkitekten har tegnet. Derfor er det både stående og liggende plater i ulike størrelser for å få frem mønsteret i samme farge.
Det er montert gesimser, vindusbeslag og annet beslagsarbeid med til sammen
2700 meter på bygget.
– Dette har vært en spennende jobb både med beslag og fasader. Vi har i snitt hatt tre til fem ansatte på jobb her i et halvt år. Vi har hatt et godt samarbeid med Skanska, sier prosjektleder Endre Haugsdal.

Andre Prosjekter