Fra herskapsbolig til barnehage

Publisert:

Den gamle herskapsboligen fra 1899 fremstår nå akkurat slik den opprinnelig var, men fornyet til å bli Leaparken barnehage i Bergen.

Fakta om prosjektet

Utvendige blikkarbeid og ventilasjon:
Bygg og Ventilasjon AS


Tiltakshaver:
Bergen kommune

 

Arkitekt:
Asplan Viak AS

 

Hovedentreprenør:
Åsane Byggmesterforretning AS

Over 34 millioner kroner er brukt på total fornyelse og gir 54 barn plass med den gamle hagen som uteområde.
Åsane Byggmesterforretning AS har hatt hovedarbeidet med bygget hvor omfanget har blitt noe større ved at taksperrene også er skiftet ut.
– Vi har tilbakeført alt slik det opprinnelig så ut, men med en del nye materialer. Noe av det gamle treverket er tatt vare på midt i bygget, med svære taklister, galleri, dører, rekkverk og rund trapp, sier Frode Nesse i Åsane Byggmesterforretning.

Antikvarisk

Bygg og Ventilasjon AS (BOV) har hatt både utvendig blikkenslagerarbeider og ventilasjon på bygget som underentreprenør. Her har de skiftet ut alle utvendige beslag i materialet Titansink.
To åttekantede tårn er fornyet med oppbygg med tilhørende gallerier der feltene i Titansink er falset i skjøtene.
De har utført fastfelt mellom tårnoppbyggene med dobbeltfalset båndtekking. Det er utført arbeid på gallerier, buede mønebeslag og båndtekking. Spesialfelt har passert gjennom BOV sitt produksjonssystem ledet av Petter Holum og sirlig montert på bygget av bas Gregor Wojtas. Arbeidene har vært ledet av Ove Isene.

Prosjektleder Isene i BOV forteller at utvendige beslags- og båndtekkingsarbeid består av Titansink som er et gjenvinnbart naturmateriale. De har også montert ferdige renner og nedløp fra Rheinzink. Alle beslag som er levert av BOV er produsert på eget verksted.
– Vi har brukt gammelt demontert materiell som mal og utgangspunkt for utarbeidelse av løsningene. Arkitektoniske utforminger er gjort i samarbeid med hovedentreprenør Åsane Byggmesterforretning, sier Isene.
I tillegg er alle stålelement som spir, rekkverk på tårn og lignende demontert og rehabilitert på BOV sitt plateverksted, før påføring av ny overflatebehandling. Dette for å bevare den historiske og antikvariske verdien på bygget.

Andre Prosjekter