Ny kirke med aluminium

Publisert:

En ny 700 kvadratmeter stor kirke med yttervegger i aluminium står klar for å bli tatt i bruk til jul i Rørvik.

Fakta om prosjektet

Blikkenslager:
Sklet Blikk AS


 

Ventilasjonsinstallatør:

Aircomfort Trøndelag AS


 

Tiltakshaver:
Vikna kommune

 

Hovedentreprenør:
Birger Pedersen AS

 

Arkitekt:
Pir II AS

Nybygget er reist etter at den gamle brant. Den nye kirken har fått såkalt motvekt-fundamentering i fjell på grunn av stor vindbelastning. Utvendig er det 1000 kvadratmeter med fasadeglass, og aluminiumsplater fra blikkenslageren Sklet Blikk AS.
De skulle i utgangspunktet bare montere parapetbeslag, men ble forespurt om løsning på fasadeplater fordi hovedentreprenøren ikke fant noen annen god løsning.

Glass og aluminium

Dermed endte det med aluminiums-kledning på 700 kvadratmeter. Aluminiumsfasaden på 1,5 mm er skrudd i 36×98 mm utlekting. Braketter til glassfasade er skrudd i samme utlekting gjennom aluminiumsplatene.
Avstand mellom glass og aluminium er på vel 10 cm. Det var behov for et ekstra beslag mellom parapet og topp glassfasade for å unngå fugleskitt og støv på baksiden av glasset.
Aluminiumen som er levert av Novelis i Italia via Taksenteret AS er der primært for å få rett farge som skinner gjennom den profilerte glassfasaden.

Mange meter beslag

160 meter med parapetbeslag ble lagt med aluminium på kirkerom og tårn, mens 90 meter gesims på lavbygg med kontordel ble lagt med kobber. I tillegg ble det montert vindusbeslag, dørbeslag og diverse andre mindre beslag rundt om på bygget.
Aircomfort Trøndelag AS har vært ventilasjonsinnstallatør og montert to aggregater med Covent CKAA 05, 16 000 kubikk totalt. Anlegget er behovsstyrt. I kirkerommet måtte det brukes lift for å rekke opp i taket, som har en høyde på
13 meter.

Andre Prosjekter