Bygget på 15 etasjer blir godt synlig langs innfartsveien til Trondheim med prefabrikkerte elementer i glass og aluminium med åpne og tette felt.

Bygget på 15 etasjer blir godt synlig langs innfartsveien til Trondheim med prefabrikkerte elementer i glass og aluminium med åpne og tette felt.

Nytt helsehus i Børsa

Publisert:

Helse- og mestringsboliger er bygd i Børsa i Skaun kommune i tradisjonell stil.

Fakta om prosjektet

 

Blikkenslager:
Tak og Fasadespesialisten AS


Ventilasjonsinstallatør:
Bravida

 

Tiltakshaver:
Skaun kommune

 

Hovedentreprenør:
Ruta Entreprenør AS

 

Arkitekt:
VIS-A-VIS AS og Tore Wiger

 

Ruta AS har hatt arbeidet som totalentreprise. Tak og Fasadespesialisten har hatt arbeidet med blikkenslageroppgavene.
Jan Ove Furunes hos entreprenøren Ruta forteller om en tradisjonell byggeform og arbeid som har gått stort sett etter planen.
– Det er stål og betong i bæresystemet og tradisjonell bygningsverk i ytterveggene, sier Furunes.

Mange beslag

Grunnflaten er på 400 kvadratmeter og en totalt flate på 1200 kvadratmeter. Totalsum for jobben er på 38 millioner kroner. Bravida har hatt jobben med ventilasjon på bygget.
Tak og Fasadespesialisten har hatt blikkenslagerarbeidet på bygget. De har hatt ansvar for måltaking, produksjon og montering av alle overgangsbeslag, vindusbeslag med over, under og sider, takrenner og nedløp, samt gesimsbeslag. Jobben har vært kurant uten spesielle utfordringer faglig sett.

Aluminium

Som materialer har de brukt 1,0 mm aluminium og Aluzink. Samtidig har TFS hatt jobben med montering av 650 m2 med taktro, underlagspapp, sløyfer, lekter og Zanda med snøfangere og forøvrig taksikring. Total prosjektverdi for Tak og Fasadespesialisten er 1,5 millioner kroner pluss moms. Bygget ble overlevert i september etter ett års byggetid.

Andre Prosjekter