Omsorgsboliger i Selbu

Publisert:

Et stort løft innen helse- og sosialsektoren skjer i Selbu når åtte nye omsorgsboliger med fellesareal og base for miljøarbeidertjenesten åpner i slutten av november.

Fakta om prosjektet

Ventilasjon:
Hamstad AS


Blikkenslager:
Telco Fabrikker AS avd. Selbublikk

 

Tiltakshaver:
Selbu kommune

 

Hovedentreprenør:
MT-Byggteknikk AS

 

Arkitekt:
Hus Arkitekter AS

Bygget på 980 kvadratmeter har tradisjonelt bindingsverk og takstoler med utstrakt bruk av treverk. Totalkostnaden er på vel 30 millioner kroner. Foruten selve bygget er det også opparbeidet uteområde med hageanlegg, carporter og uteboder til beboerne. Kontrakten har inneholdt delte entrepriser og MT-Byggteknikk AS har vært hovedentreprenør. De har brukt Karl Knudsen AS til byggeledelse og prosjekteringsledelse.

Automatikk

Hamstad AS har hatt oppdraget med ventilasjon, og har levert aggregater fra Systemair til prosjektet. Her er det levert Topvex for fellesarealer, Save VTR for felles stue/kjøkken og Save VSR for de åtte leilighetene. Hamstad har også levert automatikk (Distech PLS) for varmeanlegget og sonestyring. I tillegg er det levert Piscada SD-anlegg.

Gesimser og beslag

Telco Fabrikker avdeling Selbublikk har montert ventilasjonsanlegget og har i tillegg hatt en del utvendig blikkenslagerarbeider på bygget. De har også lagt en del beslag av stål rundt vinduer, på gesimser og andre steder på bygget. I tillegg har de montert takrenner og snøfangere på taket.

Andre Prosjekter