Med høringsfrist 15. september ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilbakemeldinger om forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning.

I fjor høst var endringeri byggesaksforskriften tema for møter med bygg- og anleggsnæringen, hvor departementet i etterkant har kommet med flere endringer.

En overgangsordning for Sentral godkjenning er forlenget med to år til 1. juli 2020. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg for å evaluere dagens ordning og et planlagt Seriøsitetsregister. I den samme prosessen skal de også vurdere om det er behov for andre tiltak.

Dette er imidlertid ikke godt mottatt i bransjen, og en rekke foreninger raser nå mot departementet og statsråd Monica Mæland.

– Departementet fremstiller det som «mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning», heter det i en pressemelding fra foreningene.

De mener imidlertid at det er langt mer dramatisk. Godkjennelse av fagskole som grunnlag for å ta på seg prosjektering, er noe av det som setter sinnene i kok. Fra enkelte sammenlignes det med at kabinpersonalet i et fly etter mange års erfaring skulle bli godkjent til å fly selve flyet. Blant annet fra arkitekthold reageres det på sammenligningen mellom lang erfaring og høyere utdannelse.