Daglig leder Stein-Erik Sætermo i Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning er bekymret for at ulik tolkning og ulik praktisering av regelverket kan bidra til at bedrifter som vektlegger sikkerhet taper anbud.

Redd for å miste prosjekter med ulik tolkning

I sommer ble Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning stoppet på to prosjekter i Verdal av Arbeidstilsynet. Nå slår daglig leder Stein-Erik Sætermo alarm om at ulik tolkning og ulik praktisering av regelverk kan bidra til at bedrifter som vektlegger sikkerhet taper anbud.

Blikkenslagerbedriften hadde valgt personlig verneutstyr, men Arbeidstilsynet krevde kollektiv sikring. Daglig leder Stein-Erik Sætermo er frustrert over sakene og Arbeidstilsynets praktisering av regelverket.

Ble stoppet

– Bransjen har fått en kinkig utfordring med sikring av arbeid i høyden. Dette gjelder spesielt arbeid på flate tak med gesimskasse. Vi har fått stoppet arbeidet på et bygg hvor vi monterte parapetbeslag på flatt tak. Til tross for at blikkenslageren brukte seler, ble arbeidet stoppet. Jeg tenker dette er en stor utfordring for alle blikkenslagere som driver med slikt arbeid. Både blikkenslagere og taktekkere er plaget med at rekkverk rundt taket ofte er i veien for jobben vi skal gjøre. Sæle som personlig verneutstyr er ofte det mest effektive for arbeidet, men det ikke lenger godt nok for Arbeidstilsynet, sier Sætermo og fortsetter:

– Vi vet hvordan reglene er, men vi opplever at de både tolkes og praktiseres forskjellig. Det er veldig uheldig.

– Det heter at kollektiv sikring skal prioriteres foran personlig verneutstyr. Vurderingen er det Arbeidstilsynet som skal stå for. Det hjelper ikke at vi vurderer det. Vi blir stoppet likevel, sier en oppgitt Sætermo.

– Manglende sunn fornuft

– Og så kom det opp en ny regel forleden. Vi fikk ikke jobbe i sele mer enn 45 minutter. Tidligere var det fire timer.

– På noen bygg krever Arbeidstilsynet stillas eller rekkverk. De som bygger stillaset, jobber kanskje en uke med å bygge stillas. De henger i sæle i flere dager. Vi kunne utført jobben uten stillas på noen timer med bruk av seler. Man skulle tro at et minst mulig timetall i sæle totalt sett var det beste. Derfor blir det litt galskap i dette og manglende fornuft.

Tar forbehold

– Usikkerhet om hvordan dette blir praktisert fra gang til gang har gjort at vi nå tar forbehold i våre anbud. Vi har full forståelse og respekt for at Arbeidstilsynets krav må etterleves. Men som en underleverandør som prioriterer sikkerhet er vi redd vi ikke vinner anbud fremover hvis våre konkurrenter ikke setter slike forbehold i sine anbud.

– Mitt hovedpoeng er at vi som underleverandører må kunne regne på det samme grunnlaget. Hvis vi regner med sikringen de krever, mens konkurrenten ikke gjør det, så priser vi oss ut.

– Vi krever nå rekkverk eller stillas på takjobber. Det begynner hovedentreprenørene å skjønne. Vi tror vi selv er forholdsvis flinke med HMS, men dette ble vanskelig. Nå er vi redd vi ikke får jobben på grunn av vårt høye fokus på HMS.

Vil sette fokus

– Vi har tatt opp vår bekymring med Arbeidstilsynet og har som svar blitt oppfordret til å angi våre konkurrenter som ikke gjør det riktig. Å angi våre konkurrenter sitter veldig langt inne. Det er ikke slik vi vil ha det.

– Vi vil gjerne bidra til å fokusere på dette og håper å skape debatt. Sikkerhet er bra. Det hindrer sykemeldinger og i verste fall dødsfall. Den beste måten å ivareta dette på er å kalkulere med dette i anbudene. Det kan ikke være for mye rom for vurdering av individuelle aktører. Da blir det forskjell på sikkerhetsvurderingene. Et regelverk bør ikke være så komplisert at det er vanskelig å forstå og at det gir rom for ulik tolkning.

– Vi har spurt Arbeidstilsynet om veiledning for å vurdere kollektiv sikring kontra personlig verneutstyr, men de har ikke vært interessert, og har kun henvist til regelverket. Det regelverket kan vi, men det er frustrerende at det vurderes så ulikt fra Arbeidstilsynets side.

– Alle burde vært omforent om hva Arbeidstilsynet ønsker og hvordan regelverket skal følges. Det er ikke så mange forskjellige varianter av taksikring. Det er stor likhet fra prosjekt til prosjekt. Da burde det vært mulig å få en mal på hvordan dette skulle løses, sier Stein-Erik Sætermo i Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning.

Vil arrangere webinar

Sætermo har tatt opp saken med VBL og saken har vært luftet i styret i bransjeforeningen. I styremøtet ble det avdekket ulik praksis både blant bedriftene og hos Arbeidstilsynet i landet rundt krav til kollektiv sikring kontra personlig verneutstyr.

– I saken har vi også hatt kontakt med Takentreprenørenes forening (TEF). De har laget en brosjyre i samarbeid med RVO om beste praksis for sikring ved arbeid på tak. Forskriften sier at kollektiv sikring skal prioriteres så langt det er mulig og foran personlig verneutstyr, men problemet oppstår fordi dette tolkes og praktiseres forskjellig. Bedriftene må gjøre grundige risikovurderinger og kunne dokumentere dette, men da må vi også kunne forvente en forutsigbarhet i hvordan Arbeidstilsynet håndhever regelverket, sier bransjedirektør Ane Dyrnes i VBL.

– VBL mener at det skal være strengt med sikring, men vi vil bidra til at medlemmene forstår og praktiserer regelverket likt. Vi ønsker derfor å få til et webinar med Arbeidstilsynet for å få klarhet i hvordan regelverket skal tolkes og praktiseres, sier Dyrnes.

Powered by Labrador CMS