Etter over 20 år i GK Inneklima skifter Stein Arne Sværen beite. Han har den siste tiden vært regiondirektør hos GK Inneklima AS og har gjennom mange år hatt kontakt med Assemblin AS som aktør i byggebransjen.

– Vi begynner helt på bar bakke med meg som eneste ansatte foreløpig, men vil dra med oss erfaringer fra satsing på ventilasjon i Sverige og bygge oss opp gradvis, sier Sværen.

Han startet nylig på jobben og skal nå rekruttere folk fra bransjen. Søknadsfristen på stillingsannonsene som ligger er 6. august. Da vil prosessen starte med å plukke ut aktuelle personer.

– I første omgang vil vi finne kompetente personer til å bli med oss. På sikt kan det bli aktuelt å kjøpe opp ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter som en del av vekststrategien. Målet er å bli en reell konkurrent til de største entreprenørene i bransjen, sier Stein Arne Sværen.

Assemblin har luktet på ventilasjonsmarkedet i årevis og tar nå steget. Bakgrunnen er at de ønsker å bli en komplett teknisk entreprenør- og servicepartner.

5700 ansatte

I Norden har Assemblin 5700 ansatte og har avdelinger 100 steder. 

De er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Her utformer, installerer og vedlikeholdes tekniske løsninger for varme, sanitær, elektrisitet, automasjon og ventilasjon. Markedet er alt fra kontorer, arenaer, kjøpesentre, boliger og industrianlegg.

Totalt omsetter de for 8,2 milliarder kroner.

 

Operativ fra nyttår

– Dette er i tråd med vår strategi om å være en komplett, teknisk entreprenør- og servicepartner, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

De regner med å være operative fra nyttår. Assemblins hovedkontor på Strømsø i Drammen blir basen for ventilasjonssatsingen. Gradvis blir det utvidelse inn mot Oslo, hvor det etter hvert kan bli eget kontor.

På sikt kan andre regioner enn Østlandet bli aktuelt også.

Tverrfaglighet

– I første omgang ser vi for oss at veksten skal skje organisk, så får tiden vise om det også kan bli aktuelt å kjøpe seg opp, sier Sværen.

Å tilby både elektro, rør, ventilasjon og automasjon i en entreprise ser han på som en stor fordel. Overordnet koordinering og ledelse av tekniske fag er også viktige tema.

– Jeg tok steget over hit fordi jeg visste at Assemblin har godt omdømme og satser på kvalitet. Samtidig brenner jeg for tverrfaglig ledelse i prosjekt, sier Sværen.

I første omgang er det snakk om å gå inn i prosjektmarkedet, men også servicemarkedet er interessant etter hvert.

I Sverige omsetter selskapet for 1,3 milliarder kroner bare på ventilasjon. I Norge blir det gradvis oppbygging.

– Det gjelder å ikke bare stupe ut i markedet og ansatte masse folk og kjøpe seg opp i en fei. Det må være gode prosjektledere og fagfolk som kan bygge opp seriøs virksomhet, påpeker Sværen.