250 nye elever skal få plass ved Sørumsand videregående skole fra høsten av. Derfor har Akershus fylkeskommune satt i gang ombygging av klasserom og administrasjonsdelen med utvidelse med ny kantine og auditorium.

Klima og Bygg AS har hatt jobben med ombyggingen, hvor fornyelse av kanalene har vært en naturlig del av oppdraget.

– Vi har hatt egne ventilasjonsfolk som har prosjektert ombyggingen av anlegget. Her er aggregatet og luftmengden den samme, men de fleste av kanalene er tatt ned og satt opp igjen etter å ha blitt renset, sier anleggsleder Magnus Jahnsen.

Enkelte kanaler måtte byttes, men de fleste var fullt brukbare.

– Vi måtte komplementere med ventiler og lydfeller, samt enkelte kanaler. Ellers er det stort sett gjenbruk, forteller Jahnsen.

Vanskelig med plass

Han innrømmer at det ikke er så ofte de bruker om igjen kanalene, mest fordi det er vanskelig å ha plass til å lagre de brukte kanalene og gjøre de klar til ny bruk etter rensing. Ved Sørumsand videregående skole er det lagt til rette for at dette skal være mulig. Også andre byggematerialer er forsøkt brukt om igjen i så stor grad som mulig.

Hele prosjektet med ombygging er kostnadsberegnet til 36,9 millioner kroner og har tatt ett år.

Går i bresjen

Fylkeskommunen har blitt bevisst på utfordringer med byggavfall og ønsker å gå i bresjen for gjenbruk. Derfor er både ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon og himlinger blitt brukt om igjen.

– Det er sjelden vi har prosjekter hvor det gjenbrukes kanaler. Ofte er plassen svært begrenset, noe som gjør det vanskelig i praksis. Men her er det lagt godt til rette, sier Magnus Jahnsen.

Flere mindre klasserom er gjort om til større klasserom. Av en total bygningsmasse på 15 000 m² er det gjort fornyelser på 2930 m².