350 000 kroner i erstatning krever Tom-Ivar Moe av Ottar Kristoffersen EftF. fordi han mener feil på bygget som har ført til lekkasjer fortsatt ikke er i orden.

Nå møtes de i retten i april.

Leilighetene over havnesenteret  har slitt med lekkasjer i mange omganger. Utbygger mener det er underentreprenører som har gjort for dårlig arbeid, slik som beslag som er utført feil, samt taktekkingen.

– Jeg har stevnet Strømsnesset for dårlig håndverk og vannlekkasjer i fem år, sier Tom-Ivar Moe til Brønnøysunds Avis.

Mens leder av utbyggerselskapet Vidar Kristoffersen hevder de har utbedret skadene, mener Moe at det fortsatt er fuktskader i leiligheten.

Blant annet lekkasjer i fuger mellom vinduer og betongelementer, lekkasjer på grunn av feil og mangler med beslag og lekkasjer ned i leiligheter fra overliggende terrasser er sakens kjerne i denne saken.

Ferdigattest trukket

Selv om ferdigattest ble gitt av kommunen i juni 2015, ble denne trukket tilbake 10. januar i år. Etter tilbaketrekkingen endres status til midlertidig brukstillatelse og at ansvar for de prosjekterende og utførende igjen aktiveres. Kommunen mener at omfanget her er så stort at tilbaketrekking er nødvendig.

– Noe av dette er fabrikkfeil, noe er håndverkerfeil og noe var direkte slurv. Vi har rettet opp bit for bit og ordnet opp, sier Vidar Kristoffersen til avisen. Han viser til at noen av firmaene som har jobbet på bygget har vært motvillig å ta ansvar.