De kjedelige rutinejobbene, de ukomfortable jobbene med fare for belastningsskader eller de risikable jobbene der det er fare for å falle ned. Kan robotene ta slike arbeidsoppgaver, slik at fagfolkene kan konsentrere seg om de kompliserte og interessante jobbene?

Ja, er det stadig flere som mener. Og robotene kan ha noe å bidra med i alle fagene på byggeplassen.

TRESKRUER: Et nytt universitetsbygg i Australia skrus sammen med en robot som hjelper.

TRESKRUER: Et nytt universitetsbygg i Australia skrus sammen med en robot som hjelper.

Foto: Aurecon

Sparer uker

I Australia, for eksempel, hjelper de til med å skru sammen delstatens største bygg i limtre og massivtre. Mellom 200 000 og 300 000 skruer må til for at Building 360 på Murdoch-universitetet i Perth skal bli ferdig.

– Vi prøver ut roboter som tar hullene før vi skrur sammen. Det er en arbeidskrevende oppgave, sier rektor Andrew Deeks.

Roboten på hjul med seks hjul og en arm som vrir seg rundt på seks akser, er verdens første som gjør denne jobben. Foreløpig er det bare en test, men hvis den lykkes, er det tid og penger å spare:

– På et 18-månedersprosjekt som dette vil det være mulig å spare mellom fire og åtte uker, sier Tim Spies. Han er direktør i Aurecon, som er rådgivere på prosjektet. Enda mer er det å spare hvis robotene kan gjøre jobben i fred om natten, sier Spies til avisen Financial Review.

Roboten bruker innebygde sensorer og navigasjonssystemer til å sammenligne omgivelsene med BIM-data. På den måten kommer den til riktig sted der hullene skal være.

HURTIGMURER: Hadrian X skal klare på en time den jobben som to murere gjør på en dag.

HURTIGMURER: Hadrian X skal klare på en time den jobben som to murere gjør på en dag.

Foto: FBR

Rask murer

En annen vestaustralsk nyvinning har fått navnet Hadrian X. Hadrian murer mer på en time enn to murere gjør på en dag.

Roboten har en 30 meter lang arm og kan legge opptil 1000 blokker i timen. Hadrian X har murt opp en utstillingsbolig på tre skift. Da brukte den store lettvektsblokker, men den kan også mure med teglstein.

Produsenten FBR håper at murerroboten kan frigjøre murerne til andre og mindre rutinepregede oppgaver, forteller Daily Mail. Den forklaringen er det mange av de nye robot-oppfinnerne som kommer med: Robotene er ikke her for å ta jobben fra noen – de skal tvert imot gjøre jobben mer spennende og overta rutineoppgavene i fag der det uansett er vanskelig å rekruttere mange nok.

HØYTHENGENDE: De kan både rulle oppover veggen og henge i løse luften, men malerobotene har den fordelen at de klarer seg uten stillas og fallfare.

HØYTHENGENDE: De kan både rulle oppover veggen og henge i løse luften, men malerobotene har den fordelen at de klarer seg uten stillas og fallfare.

Foto: Hausbots

Klatrer eller flyr

I Birmingham klatrer en liten robot på fire hjul oppover høye yttervegger og sprøyter på maling. Hausbots, som robotene heter, håndterer all slags overflatebehandling.

Andre malerroboter ligner mer på flygende droner, men kan løfte en sprøyte med lang slange.

– Det er enkelt å utvikle en drone, og det er relativt enkelt å sprøytemale. Å utvikle en datastyrt drone som kan sprøytemale, derimot, det er utfordrende. Men spart tid, mindre miljøbelastning og bedre sikkerhet ved arbeid i høyden gjør det verdt det, mener Michael Hindmarsh.

Han arbeider med innovasjon og samarbeid for en av verdens største malingsprodusenter, Akzo Nobel. Om denne maleroboten samarbeider Akzo Nobel med teknologiselskapet Apellix.

TRILLENDE TIM: Toalettfrakteroboten er kjent under navnet Tim og spiller musikk for å fortelle at han kommer.

TRILLENDE TIM: Toalettfrakteroboten er kjent under navnet Tim og spiller musikk for å fortelle at han kommer.

Foto: Georg Mathisen

Triller toaletter

Hos Geberit i Sveits kommer Tim og Sven rullende med hver sine paller med ferdigproduserte toaletter, klare til å sendes ut til rørleggerne. – Her har logistikkrobotene mannsnavn, mens produksjonsrobotene er damer, forteller logistikkplanlegger Pascal Walther.

Tim spiller musikk, også – både for å være et hyggeligere innslag på arbeidsplassen og for å være sikker på at kollegene skal høre ham.

Tog og tak

Japanske jernbaner er et annet område i bygg og anlegg der robotene kan gjøre jobber som mennesker sliter med. Jernbaneselskapet JR West planlegger å bruke kjempestore, VR-styrte roboter for å bygge nye linjer. Meningen er å øke både produktiviteten og sikkerheten.

Her arbeider ikke roboten helt alene. En operatør – rett og slett en spesialopplært maskinfører – kjører en vogn som er utstyrt med mekaniske armer. Operatøren styrer det hele ved hjelp av VR-briller.

Jernbanerobotene skal være i drift i 2024. Fagbladet VR Scout forklarer hvordan de kan brukes til en rekke andre oppgaver på byggeplassen: Riving og taktekking, for eksempel.

Konsentrerer seg

– Byggeplasser er varierte, kompliserte og i stadig endring. Det kan være en stor utfordring for en robot å navigere og å gjøre oppgaver. Men nå har vi klart å designe intelligente roboter som kan konsentrere seg om en viktig oppgave selv i et vanskelig miljø, sier direktør Dikai Liu i UTS Robotics Institute.

– Intelligente roboter forandrer hele byggenæringen, sier Liu til Financial Review.