Det sier Torill Wollebekk i Blikkenslagermestrene Henry Hansen & Sønn som ble etablert i 1936. Det var Torill Wollebekks farfar som startet det hele. Hun er tredje generasjon etter at hennes far Egil Hansen drev bedriften frem til 1996.

«OK, la meg prøve!»

– Jeg hadde egentlig aldri tenkt å bli i blikkenslagerfaget. Men en dag kom faren min og sa at «enten må noen overta eller så selger jeg bedriften», forteller Torill Wollebekk. Hun syntes tanken på at bedriften skulle opphøre å eksistere var trist. På det tidspunktet var hun i fødselspermisjon og svaret hennes til faren var: «OK, la meg prøve!».

– Far gikk ut døra i bedriften rett før jul, og jeg kom inn rett etter. Heldigvis var Bjørn Andersen her allerede den gangen, og det samme var Jan Erik Clausen. Jan Erik var daglig leder på det tidspunkt, og Bjørn Andersen er det i dag. De to hjalp meg begge inn i systemet, forteller Torill som selv hele tiden har tatt seg av økonomi, regnskap, personal og markedsføring.

Torill Wollebekk forteller at hun vokste opp i bedriften, men valgte å ta utdannelse som økonom ved BI og Bankakademiet, blant annet. Etter det jobbet hun noen år i daværende Kreditkassen.

Satser på lærlinger

Bedriften jobber mest med rehabilitering og har en rekke underleverandører som malere, snekkere og tekkere. Kundene er borettslag, sameier og næringsbygg og noe nybygg.

– Men vi er ikke aktive for å komme inn på større nybyggprosjekter. Vi er veldig fornøyde med rehabiliteringsmarkedet, sier Torill.

I dag har Blikkenslagermestrene Henry Hansen & Sønn 12 ansatte.

– Antall ansatte har variert en del. Det har vært vanskelig å rekruttere folk med svennebrev og å få stabil arbeidskraft. Det å få stabile forhold er derfor vår prioritet nummer 1 nå, sier Torill.

Hva gjør dere for å få til det?
– Vi har satset veldig på lærlinger. Vi har hatt fire lærlinger nå i det siste. Den ene har akkurat tatt svennebrevet og en til skal snart gjøre det samme. Slik bygger vi opp en stabil stab, håper vi. Det positive er at det har vært lettere å rekruttere lærlinger de siste årene. Det er flere søkere til byggfag generelt, og flere som ønsker å bli blikkenslagere, sier hun og fortsetter:

– En utfordring er at mange ikke er helt klar over hva de skal velge når de er ferdig med ungdomsskolen. Mange går studiespesialisering selv om de egentlig ikke ønsker det. Flere kommer derfor sent inn i bedriften i stedet for å ta yrkesutdanning. Jeg ser ikke det som noe problem, kanskje tvert imot fordi de som da kommer inn er mer modne og mer motiverte for faget, sier Torill Wollebekk.