Etter noen år som ansatte i andre bedrifter, har brødrene satset på egen virksomhet etter at de overtok alt utstyr og maskiner da Gjert Gjertsen Blikkenslagerverksted ANS la ned virksomheten i Horten for 3 år siden.

Mesud Bahonjic utdannet seg som blikkenslager mens han var hos Ulf Hansen AS, mens hans bror Adis er utdannet sveiser og industrirørlegger med tilhørende sertifikater. Han tok fagbrev i Norge som tynnplatearbeider. Til sammen tilbyr de tjenester på et bredt område.

– Vi tar oss som regel tid til å lage en modell av det som skal produseres av beslag rundt vinduer eller gesimser på større prosjekter. Ofte velger kunden den dyreste løsningen når vi viser at den er mye finere enn de som er noe billigere, sier Adis Bahonjic til Blikkenslagere.no.

Han erfarer at når kunden ser et beslag til 1000 kroner og et til 1400 kroner som er mye finere, velges som regel den dyreste. På større prosjekter som et stort leilighetskompleks i Holmestrand, valgte blikkenslageren samme fremgangsmåten med omramming av nesten 5oo vinduer og noen dører. Her ble den dyreste løsningen valgt.

– Vi kan bruke 10 timer på å lage modeller, men på et prosjekt med 1000-1500 timer er det lite. For oss som skal knekke og lage beslagene går det også mye raskere når vi har en modell å følge nøyaktig. Og så blir kvaliteten enda bedre, sier Adis.

Fine kobberløsninger rundt pipe med takrenne er en av modellene som er laget.

Fine kobberløsninger rundt pipe med takrenne er en av modellene som er laget.

Viser i praksis

Han erfarer at dersom kunden får valget mellom to ulike løsninger ved å se det i praksis, vil mange foretrekke den som koster mest. Derfor er det viktig å både fortelle og vise kunden hva som kan leveres.

Adis flyttet til Norge fra Belgia, mens broren Mesud kom til Mo i Rana og flyttet etterpå til Horten.

Mesud begynte etter hvert å få erfaring som blikkenslager, før han tok formell utdannelse. Begge har de solid håndverkerbakgrunn nærmest i genene, hvor fokus er på kvalitet.

– Vår bestefar var håndverker i byggebransjen i Bosnia, og vi har lært at det kun er kvalitet som teller. Derfor gjør vi det heller skikkelig enn å levere løsninger som er halvveis. Dette har vært fokus siden vi startet bedriften, sier Adis.

Brødrene har med seg to hjelpearbeidere, og den ene av dem har etter hvert tenkt på å ta fagbrev som blikkenslager.

Her er en annen av modellene som brødrene har laget.

Her er en annen av modellene som brødrene har laget.

Allsidig

På kundelisten står blant annet Horten kommune med alt fra båndtekking til beslag. Kongsberg Maritime i Horten er en annen kunde. Her er det aller meste sveisearbeid. Adis jobber akkurat nå med rekkverk i 50-tallsstil på et hotell.

Solkilen Terrasse i Tønsberg er siste store prosjekt med nesten en kilometer med parapetbeslag.

– Vi er en liten bedrift og må være allsidige i hva vi utfører. Samtidig har vi sagt nei til prosjekter som har vært for store eller kompliserte, sier Adis Bahonjic.

 

Solkilen Terrasse har gitt mye arbeid til blikkenslagerne.

Solkilen Terrasse har gitt mye arbeid til blikkenslagerne.