Flere bedrifter sier opp sine ansatte, tilbyr dem arbeid i sitt eget bemanningsbyrå og så leier dem inn igjen.

– Dette er en utvikling som det er nødvendig å stanse, sa Jon Sandnes fra Byggenæringens landsforbund (BNL), skriver Fri Fagbevegelse.

Han er glad for at det blir innstramminger og peker på at det er i ferd med å utvikle seg to modeller i det norske arbeidslivet, en modell for de tradisjonelle med fast ansatte og en for de som bare driver med innleie.

Sandnes støtter regjeringens forslag om å begrense forbudet mot innleie til bygg- og anleggsbransjen, og mener samtidig at byggenæringen er på vei til å utvikle seg i en ikke-bærekraftig retning.

Høringen ga et bilde av fornøyde arbeidsgivere og misfornøyd fagbevegelse.

Sterkt politisk press fører til at bemanningsbransjen går bort fra nulltimerskontrakter.

I tillegg ønsker regjeringen med sitt forslag å stramme inn på muligheten for å gjennomsnittsberegne arbeidstiden av deltidsstillinger, at det skal være anledning å ansette midlertidig i bemanningsbransjen og at det skal foreligge en landsomfattende tariffavtale for en bedrift skal ha rett til å leie inn arbeidskraft, som bare skal gjelde bygg- og anleggsbransjen.